FightClub.lt - Kovoti, bėgti ar sustingti – apmokytas ir neapmokytas reagavimas į situaciją

Kovoti, bėgti ar sustingti – apmokytas ir neapmokytas reagavimas į situaciją (3)

Šį kartą, Jūsų dėmesiui, Michael Rosenbaum straipsnis "Kovoti, bėgti ar sustingti – apmokytas ir neapmokytas reagavimas į situaciją", paremtas knyga “Escaping Darkness”.


Mokykloje vasaros atostogos, o diena šiandien tokia kaip ir visos kitos. Šviečia saulė, medžiuose čiulba paukščiai, o pats dirbi parduotuvėje, pakuodamas prekes tam, kad būtų kaip sumokėti už mokslą. Atsargiai dedant kiaušinių pakuotę į maišelio apačią, mintys nuklysta į praeitos nakties karate užsiėmimą. „Kata, kata, kata ir dar kata, bet bent jau išlaikiau juodo diržo egzaminą,“ galvoji.

Iš susimąstymo į dabartį staigiai grąžina garsus trinktelėjimas ir prie gretimos kasos pastebi nedidelio sudėjimo vyriškį, kuris tyčia apvertė vežimėlį ir iš visų plaučių pradeda rėkti „aš tiek nemokėsiu. Čia per daug, aš kartoju, čia jau per daug“. Žmonės pradeda šnabždėtis tarpusavy, o tu jauti, kad reikia kažką daryti – parversti jį ant grindų, spirti suktuką į galvą ar bent jau suturėti jį užlaužus riešą, bet to daryti negalima. Kūnas suakmenėja, jauti lengvą drebulį kojose, o burna tampa sausa kaip vata. Mintys pradeda lenktyniauti galvoje, o noras bėgti vis auga, bet tuo pačiu atsiranda neišpasakytai didelis troškimas veikti. „Ką dabar daryti? Ką man dabar daryti?“

Vyriškis apverčia dar vieną vežimėlį, laikas pradeda tekėti tarsi sulėtintame filme, o lengvas drebulys tampa nekontroliuojamu kratymusi ir kaip tik tuo momentu, kai atrodo įsigali chaosas, pastebi pakuotoją, kurį visi vadina Tėtuku, kuris prieina prie siautėjančio vyriškio ir kreipiasi į jį ramiu balsu. Galvoji sau „Ką čia Tėtukas išdarinėja? Jis buvęs policininkas, kuriam virš 60 metų. Jį juk užmuš.“ Tačiau Tėtukas toliau kalba su vyriškiu raminančiu balsu, o kai du policininkai įeina į parduotuvę, Tėtukas nerūpestingai akimis parodo į konflikto kaltininką, policininkai prisiartina prie vyriškio iš už nugaros ir surakina jį antrankiais.

Po to, kai vyriškis išvedamas, mėgini suprasti kas čia įvyko, bet visiškai neaišku kodėl reagavai taip ir būtent taip. Taip pat negali paaiškinti staiga užplūdusio nuovargio ir kodėl eiti namo, atsigulti ir užmigti staiga pasidarė didžiausias troškimas. Toliau pakuoji prekes ir akies krašteliu pastebi Tėtuką, kuris šypsodamasis tęsia savo darbus tarsi nieko nebūtų įvykę. „Kaip jis tai sugeba?“

Kovojimo, bėgimo ar sustingimo sindromas

Kai žmogus pajaučia pavojų, nervinė sistema iššaukia fiziologinį atsaką, kuris liepia kovoti prieš grėsmę, bėgti nuo jos ar apsimesti negyvu. Paprastai žinomas kaip kovojimo, bėgimo ar sustingimo (angl. fight, flight or freeze) sindromas, šiais laikais yra patiriamas karių Afganistane lygiai taip pat kaip jį juto senovės graikai prieš 2000 metų. Grįžtant iki pat Paleolito eros, kovojimo, bėgimo ar sustingimo sindromas yra išgyvenimo mechanizmas, perduotas iš kartos į kartą kaip vienas paprasčiausių, bet mažiausia suprantamų žmonių elgesio momentų.

Kai juslėmis (rega, klausa, lytėjimas, kvapas, skonis) pajuntamas pavojus, prasideda trijų žingsnių procesas. Pirmiausia – egzistuoja pavojaus signalas, laiko momentas, kai kažkokiu būdu parodoma, kad atsiranda aiškus pavojus saugumui. Pvz. važiuojant dviračiu per mišką staiga lyg iš niekur priešais atsiranda vilkas. Tai pavojaus ženklas.

Kita – atpažinimo stadija. Momentas, kai smegenys atpažįsta pavojų. Kalbant pasaulietiškais terminais, pamatai vilką (ženklas), tuomet supranti, kad tai vilkas ir kad tu pavojuje. Tai momentas, kai adrenalinas užlieja kūną, išleidžiami endorfinai, veikiantys kaip natūralūs nuskausminamieji, pašoka kraujo spaudimas, įsitempia raumenys, o kvėpavimas tampa greitesnis ir paviršutiniškas.

Kai suvokiamas gresiantis pavojus, pereinama į atsakymo stadiją – tą momentą laike, kai žmogiškasis išgyvenimo mechanizmas startuoja ir daromas sprendimas – kovoti, bėgti ar sustingti. Kadangi priešaky vilkas, labai tikiuosi, kad tas išgyvenimo mechanizmas nenurodys kovoti.

Sustačius šiuos žingsnius į formulę, ji atrodytų taip:

Ženklas + Atpažinimas + Atsakymas = Kovoti, bėgti ar sustingti 

Simptomai, susieti su kovojimo, bėgimo ar sustingimo sindromu

·     Ženkliai pakilęs adrenalino bei endorfino lygis. Dėl šio pakilimo stipriau kovojama, greičiau bėgama ir iškenčiamas didesnis skausmas. Taip pat ženkliai padidėja kortizolio lygis. Tai hormonas, paverčiantis glikogeną į cukrų kraujyje, taip suteikiant daugiau energijos kūnui bei smegenims.

·        Įprastų motorinių įgūdžių praradimas. Taip nutinka dėl adrenalino, endorfino bei kortizolio pakilimo ir tai viena priežasčių dėl ko kovos menų technika paremta paprastais, tačiau efektyviais veiksmais.

·        Kraujo cirkuliavimas persikelia iš išorinių galūnių į labiau centre lokalizuotas arterijas bei organus tam, kad būtų sumažintas sužalojimo efektas. Dėl šios priežasties atsidūrus pavojuje žmones „pila šaltas prakaitas“.

·        Padidėjęs budrumas, sulėtėjusio laiko ir „tunelinio vaizdo“ (kai objektai sunkiai regimi, jei jie nėra arti regos lauko centro) pojūtis. Taip kūnas pašalina periferinius trikdžius, kad būtų galima koncentruotis į konkretų pavojų.

·        Išsausėjusi burna, vidurių ar šlapimo nelaikymas, nekontroliuojamas juokas, gausus prakaitavimas ir aukštas pulsas. Gali atsirasti vienas ar keli šių simptomų, kurie sukeliami staigaus adrenalino antplūdžio ir aukštų streso lygių.

·      Staigus nuovargis ar mieguistumas po to, kai pavojus pašalinamas, įtakojamas adrenalino nuslūgimo, yra organizmo atsigavimo būdas.

Kaip jau minėta, ženklas-atpažinimas-atsakas ar kovojimo, bėgimo, sustingimo sindromas siekia Paleolito erą, tačiau net ir tuomet egzistavo treniruoti bei netreniruoti individai, kurie reaguodavo skirtingai. Pvz. įgudęs medžiotojas, kuris kasdien vaikosi laimikį, yra pakankamai įpratęs prie šio sindromo ir net gali jį paauginti vien tam, kad pasimėgautų pojūčiais, o tuo tarpu kaime laiką leidžiantis jo kolega, susidūręs su pavojumi, patiria pojūčių perkrovą susidūręs su pavojumi. Šioms dienoms ši taisyklės tokia pati aktuali tiems, kurie dažnai susiduria su pavojumi, ir kurie ne.

Tiems, kas apmokyti smurtui, pvz. apsauginiai, įstatymo saugotojai ar kariai, lengvai atpažįsta pavojų – paslėpta ranka, išsipūtusi kišenė, rūstus medžiotojo žvilgsnis, tuščia gatvė ar nauji pėdsakai džiunglių take, visa tai turi prasmę, todėl perėjimas iš ženklo į atpažinimo ir atsakymo stadiją yra sklandus ir intuityvus.

Dar svarbiau asmenims, apmokytiems smurtui, suprasti, kad kiekvienai iškylančiai grėsmei yra atitinkami reakcijos ir jėgos lygmenys. Pvz. policininkai naudoja ginklus tik jei nėra kitos išeities, apsauginiai retai mušasi su klientais, nebent situacija tai pateisina, o kariai vengia šaudymo į neginkluotus civilius bet kokia kaina.

Tačiau nepatyrusiam asmeniui pavojaus signalai dažnai nėra pažįstami, todėl juos nustebina konfrontacijos intensyvumas ar atakuojančiojo staigus atsiradimas. Toks protinis bukumas veda į paniką, pasimetimą, chaosą ir juslių perkrovą drauge su netinkama reakcija į situaciją, kas gali turėti lemtingų pasekmių tiek aukai, tiek atakuojančiajam. Kuomet apsauginis tiesiog ištempia iš baro nesuvaldomą prisigėrusį asmenį, taip reaguodamas į instinktą kovoti, nepatyręs asmuo galimai išsitrauktų pistoletą ir nušautų žmogų vien todėl, kad jis pernelyg išsigandęs, jog gebėtų net apsvarstyti nemirtinos jėgos panaudojimą.

Lygiai taip pat su bėgimu ar pasišalinimu iš situacijos. Jei kareivis mūšio įkarštyje temptų savo sužeistą draugą ten, kur saugu, neapmokytas asmuo pabėgtų, palikdamas sužeistą draugą plėšikaujančios gaujos malonei. Ar susidūrus su neįveikiama situacija, kurioje mažai šansų išgyventi, kareivis sustingtų, taip išvengdamas aptikimo, o neapmokytas asmuo leistųsi bėgti taip išsiduodamas. Apačioje pateikiama lentelė su apmokytomis ir neapmokytomis reakcijomis į situacijas.

Apmokyta ir neapmokyta reakcija į situaciją

Kovoti

Apmokyta

Neapmokyta

Persekiojimas/aktyvūs ir plėšrūniški veiksmai

Veiksmai, motyvuoti ego

Tikslūs veiksmai

Nekoordinuoti judesiai

Rami mąstysena

Hiperaktyvumas, negebėjimas fokusuotis, per stiprus reagavimas

Bėgti

Apmokyta

Neapmokyta

Tvarkingas atsitraukimas

Nesulaikomas bėgimas

Situacijos suvokimas

Aplinkos nesuvokimas

Protinis budrumas

Panika

Sustingti

Apmokyta

Neapmokyta

Medžiotojo poza

Surakinimas

Padidėjęs budrumas

Neigimas

Paruoštas ginklas

Nuolankumas, empatija

Pramoginiai kovos menai bei kovojimo, bėgimo ir stingimo sindromas

Korektiško ir pasverto atsako į situaciją kartais reikia mokytis mėnesius ar net metus. Specialiųjų pajėgų darbuotojai paprastai praeina ekstensyvių treniruočių metus iki apskritai išvysdami mūšį. Lygiai tas pats galioja ir policininkams, gaisrininkams, medikams ir netgi apsauginiams. Be to, laikas, praleistas patruliuojant gatvėse ar mūšio lauke, padidina budrumo ir aplinkos suvokimo jausmą, dėl ko atitinkamai galima išgyventi kovojimo, bėgimo ir stingimo sindromą ramiai ir atsiribojus nuo situacijos, skirtingai nuo civilio.

Ir čia atsiranda problema su rekreacinių kovos menų praktika bei savigynos programomis. Užsiiminėjantys pramoginiais kovos menais dažnai patiki, kad jie mokosi kaip kovoti, bet realybė tokia, kad kovos menų mokyklos mažai primena pavojingesnes didžiųjų miestų gatves. Ir net mokyklose, kuriose mokoma išskirtinai savigynos, besimokantys gali taip ir nepatirti šio sindromo, nes praktikuojantis realią savigynos metodiką, pasąmonėje jie jaučiasi saugūs dėl juos supančios pažįstamos aplinkos.

Dar blogiau yra vienadieniai seminarai, garantuojantys visokeriopą gynybą nuo visų pavojų. Tai pakankamai dažnas atvejis didelėse korporacijose, valdžios ar privačiose kompanijose, kuomet asmuo su gerais ketinimais nori pagerinti saugumą darbe, bet mažai suvokia apie realią savigyną. Taip sumokama kovos menų instruktoriui, kuris praveda seminarą ir darbuotojai iš jo išeina su klaidinančiu saugumo jausmu bei krūva žinių, kurios gali labiau pakenkti negu padėti. Pvz. net kelis sykius asmeniškai mačiau kaip savigynos instruktoriai teigė, jog geriausia pirma smogti į krūtinę priešininkui ir kartu patarė „tiesiog judėkit pirmyn, o paskui pažiūrėsit ar kovosite, ar bėgsite iš situacijos“.

Kaip reaguoti į pavojų gatvėje, kovos lauke ar namuose, pirmiausia prasidės nuo ženklo, atpažinimo, kovojimo, bėgimo ar stingimo sindromo. Kova bus laimėta ar pralošta paties sąmonėje ir kūne dar iki pirmo šūvio ar smūgio. Praeities potyriai, treniruotės bei užsigrūdinimas, protinis budrumas, fizinė būklė, asmeninės fobijos, laikas bei vieta, visa tai nulems kaip bus reaguojama į situaciją. Svarbu suprasti, kad nėra jokio greito ir lengvo atsakymo į tai, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Arba formuoji save ir grūdiniesi, arba ne. Kadangi atsiradus pavojui, šis sindromas visuomet čia, žmogaus genuose, ir tie, kurie supranta jo poveikį turi kur kas didesnius šansus išgyventi nei tie, kurie to nesupranta.

 

Vertė: Levas
Šaltinis: www.ymaa.com
Atnaujinta 2014 rugsėjo 14, Sekmadienis. 10:52

Komentarai   

0 #3 Gintaras Petrauskas 2015-03-29 22:17
Priežastys išdėstytos, bet išvados: išgerkit stiklinę vandens vietoj treniruočių - eilinis tinginių išmislas. Tik kažkodėl bet kuris sportininkas - laukiamas spec.kariniuose padaliniuose (tai yra medžiotojų), o vat gulintis ant sofos demagogas - kaip taisyklė nereikalingas nei žmonai, nei armijai. Taip sportininkas gali neteisingai įvertinti situaciją ir būti papjautas, bet gali ir nusukti sprandą agresoriui, o bailys-demagoga s tik visuomet pralaimėti ir bejėgiškai skėsčioti rankomis
Cituoti
0 #2 Flegma 2015-03-25 16:08
Cituoja Gatvinis:
Labai geras ir naudingas straipsnis, keista, kad komentarų nematau. Visiems viskas ir taip aišku?


Straipsnis is ties puikus, nemazai suzinojau :-)
Cituoti
+2 #1 Gatvinis 2015-03-21 17:07
Labai geras ir naudingas straipsnis, keista, kad komentarų nematau. Visiems viskas ir taip aišku?
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!