FightClub.lt - Iain Abernethy. Tikrieji kata pritaikymo būdai

Iain Abernethy. Tikrieji kata pritaikymo būdai Komentuoti

iain_abernethy.jpgKaip žmogaus, kuris veda kata  pritaikymo kursus, kaip knygų ir straipsnių bunkai tema rašytojo, manęs dažnai klausia, koks yra "teisingas" įvairių kata judesių pritaikymas. Iš tiesų nėra vienintelio teisingo bet kurio judesio pritaikymo! Meistras Itsou - didžiai paveikęs tai, kaip dabar praktikuojama kata - kartą rašė: „Karate yra daug judesių. Treniruodamiesi turite mėginti suprasti judesio tikslą ir jo pritaikymą. Turite atsižvelgti į visas galimas judesio reikšmes ir pritaikymo būdus. Kiekvienas judesys gali turėti daug pritaikymų.“ Jaučiu, kad labai svarbu, jog individas atrastų savo unikalų kata pritaikymo supratimą ir išraišką. Turėtumėte aktyviai studijuoti kata, užuot jas tik praktikavę, ir stengtis surasti efektyvius savo pritaikymo būdus. Nėra teisingų ar klaidingų pritaikymų, yra tik tie, kurie veikia, ir tie, kurie neveikia! Šiame straipsnyje norėčiau peržvelgti keletą patarimų dėl kata bunkai, kurie turėtų padėti jums patiems suprasti efektyvius kata pritaikymus.

 


1. Visi kata pritaikymo būdai sukurti tam, jog tučtuojau užbaigtumėte susidūrimą. Jei po pritaikymo jūsų priešininkas gali tęsti kovą, toks pritaikymas yra neteisingas. To pavyzdžiai yra sekos, dažnai interpretuojamos kaip daugybė blokų be pratęsimo. Būsite rimtai sužeistas, jei tiesiog blokuosite priešininko smūgius, o paskui nusisuksite realioje kovoje, tad kam daryti tai kata? Patys "blokai" turi būti taikomi taip, kad išvestų iš rikiuotės priešininką. Prisiminkite, jog kata pritaikymas buvo tyčia paslėptas: vien tai, kad judesys vadinamas bloku, nereiškia, jog ir buvo ketinta jį taip panaudoti.

2. Visos judesio dalys yra reikšmingos. Rankos nededamos ant klubų ar ir jomis neužsimojama prieš "blokuojant", besiruošiant kitai technikai. Nėra betikslių judesių, ir gerame pritaikyme reikia atsižvelgti į kiekvieną judesio dalelytę. Jei ranka juda į šoną prieš sugrįždama, abi judesio dalys turi tam tikrą tikslą, ne tik ta dalis, kai ranka grįžta. Ypač reikia atsižvelgti į hikite (atitraukiamos rankos) pritaikymą.  1925 m. Gichin Funakoshi knygoje „Rentan Goshin Karate Jutsu“ hikite panaudojimui buvo skirtas trumpa pastraipa. Jis rašė: „Čia hikite, arba atitraukiama ranka, panaudojama užgriebiant puolančią priešininko ranką ir traukiant ją bei sukant taip, kad jo kūnas palinktų prie besiginančiojo.“ Atrodytų, kad tikroji hikite reikšmė yra kontroliuoti priešininko galūnes taip, kad jis prarastų pusiausvyrą. Būtinai atsižvelkite į tai, studijuodami bunkai. Rankos niekada nelaikomos ant klubų, ruošiantis sekantiems judesiams.

3. Kiekvienas kata judesys sukurtas naudoti kovoje. Svarbu suvokti, kad visi kata judesiai sukurti naudoti realiose kovose. Taip pat ir pradžios bei pabaigos sveikinimai. Nors tam tikri judesiai gali padidinti jėgą  ar pagerinti pusiausvyrą, tai nėra jų svarbiausia paskirtis. Jų svarbiausia paskirtis yra išvesti iš rikiuotės užpuoliką kovoje. 1974 m. knygoje „Karate-do širdis“ Shigeru Egami rašė: „Nepaisant visiško supratimo trūkumo, nereikėtų manyti, jog judesiai neturi prasmės ar paskirties. Siūlau atlikinėti judesius, galvojant apie juos ir interpretuojant juo savaip, susikaupusia širdimi ir siela. Tai yra praktika.“ Tad analizuodami savo kata, būtinai supraskite, jog kiekvienas judesys turi kovinę paskirtį, o jūs turite stengtis suprasti tą paskirtį.

4. Svarbu kampai, ties kuriais atliekamos technikos. Jūs niekada nepasisukate į naują priešininką. Dauguma kovų neprasideda "iš niekur nieko"; įprastai prieš jas būna karšti žodeliai. Įprasti tokie kreipiniai kaip „Ko čia žiopsai?“ arba „Atiduok pinigus!“. Tik kvailys neatsisuktų į savo priešininką iki prasidedant smūgių krušai. Dauguma kata technikų sukurtos kovoti su priešininku, kuris yra priešais jus. Pagrindinės priežastys, kodėl kata technikos atliekamos tam tikru kampu, yra nurodymas asmeniui stovėti tuo kampu į savo priešininką, kad veiktų technikos, ar parodant judesį ta kryptimi, jog kūno svorio perkėlimas padėtų atlikti techniką.

5. Stovėsenos yra esminis technikų komponentas. Niekada nestojama į stovėseną todėl, kad ji atrodo gražiai ar kad ji sutvirtina kojas ar pagerina pusiausvyrą. Stovėsenos pasirenkamos todėl, kad techniką atlikti padėtų kūno svoris ar jos padės išvesti priešininką iš pusiausvyros. Žvelkite į stovėseną, į svorio pasiskirstymą, į tolesnį kūno svorio poslinkį ir į tai, kaip buvo pereita į stovėseną. Paklauskite, kurios tecnhikos pagelbėtų atlikti kūno svorio poslinkį, ir žengsite dar vieną žingsnį iki slapto judesio pritaikymo iššifravimo.

6. Tikros kovos būna suveltos, ir tai atspindės pritaikymas. Atlikdami katą, darome „idealius“ judesius. Tai gana lengva pasiekti, jei priešas - tik oras, bet visai kas kita, jei kaunatės su žmogumi, ketinančiu jums pakenkti. Kai taikote kata technikas, jums labiausiai turėtų rūpėti judesio efektyvumas, o ne iki centimetro nušlifuotas atlikimas. Grakštus judesys, atliekamas kata, virs šiurkščiu varginančioje situacijoje. Niekada nereikia rūpintis, kaip technika atrodo vizualiai. Svarbiausias matas - ar technika išves iš rikiuotės priešininką.

7. Reikia atsižvelgti į atakos rūšies tikimybę. Dauguma kata technikų padeda atremti galimas netreniruoto užpuoliko atakas. Karate yra civilinė tradicija, todėl jo metodai nebuvo sukurti naudoti kovos lauke prieš profesionalų kovotoją. Didysis Choki Motobu kartą pasakė: „Kata technikos niekada nebuvo sukurtos naudoti prieš profesionalų kovotoją per varžybas ar mūšio lauke. Tačiau jos labai efektyvios prieš tuos, kurie nenutuokia, kokia strategija bus panaudota, pasipriešinant jų agresyviam elgesiui.“ Greičiausiai kata technikos padės apsiginti nuo užgriebimo už atlapų, smūgių kabliu ir smūgių galva, nei nuo pažangių kombinacijų ir pan. Taip pat verta prisiminti, jog dauguma kovų vyksta artimoje distancijoje, todėl reikėtų tikėtis, jog daugumą kata technikų teks panaudoti šioje distancijoje. Galima įtraukti gynybą prieš ilgos distancijos atakas, pavyzdžiui, smūgius kumščiu su šuoliu pirmyn ar ilgus spyrius, bet greičiausiai realioje kovoje jų nebus, todėl ji užima tik menkutę kata pritaikymų dalį.

8. Smūgiai turėtų būti atliekami į anatomiškai silpnas vietas. Nereikėtų abejoti tuo, jog technikos, atliktos į silpnąsias kūno vietas, bus efektyvesnės už kitas technikas. Studijuodami bunkai, turite kuo geriau nustatyti vietas, į kurias smūgiuojama. Nepakanka pasakyti, jog smūgis atliekamas į kaukolės šoną, jei jis turi būti atliekamas į smilkinį, nes poveikis  bus labai skirtingas. Tik reikia prisiminti, jog tikslūs smūgiai varginančioje kovoje visai nėra atliekami taip paprastai, kaip tiki dauguma mūsų.

9. Jokios kata technikos nesikliauja nenuspėjamomis priešininko reakcijomis, tačiau reikėtų išmanyti nuspėjamas reakcijas. Gana įprasta matyti pritaikymus, kurie priklauso nuo to, jog priešininkas atlieka tam tikrus veiksmus; pvz.: „šiuo metu priešininkas smogia galine ranka“. Nėra jokių priežasčių, kodėl priešininkas turėtų taip reaguoti, todėl reikėtų vengti tokios rūšies pritaikymų. Tačiau kai kurias reakcijas nuspėti galima, todėl kata į jas dažnai atsižvelgiama. Greičiausiai priešininkas, kuriam smogta į sėklides, palinks į priekį per juosmenį, ir atliekant bet kuriuos tolesnius judesius, reikia atsižvelgti į šią ir kitas panašias nevalingas situacijas.

10. Kiekvienam judesiui yra daug efektyvių pritaikymo būdų. Jei jūsų pritaikymo būdai skiriasi nuo tų, kurių jus mokino ar kuriuos jums rodė, tai automatiškai nereiškia, jog jūs atliekate juos blogai. Jei jie veikia ir jie atitinka šiame straipsnyje nubrėžtas gaires, juos galima laikyti teisingais.

11. Stenkitės suprasti principus, kuriais grindžiamos technikos. Esminis dalykas yra suprasti, „kodėl“ veikia technikos. Mėginkite ne tik paprasčiausiai įsiminti individualias technikas - stenkitės visiškai suprasti kovos principus, kuriais remiasi kata.   Principai kur kas svarbesni už technikas. Principus galima taikyti begalybe būdų, o technikos yra labai specifinės ir todėl ribotos. Turite siekti tapti prisitaikančiu ir įvairiapusišku kovotoju. Stenkitės visiškai suprasti principus ir išmokti kovoti pagal juos. Nors iš pradžių šis supratimas bus intelektualiniame lygyje, turite siekti integruoti šiuos principus į savo pasąmonę (tai pagrindinis kata atlikimo tikslas). Šiame aukštame lygmenyje kūnas instinktyviai veiks pagal šias sąvokas, o karateka taps ypač sunkiai įveikiamas. Koncentruojantis į principus ir į įvairius būdus, pagal kuriuos jie gali būti taikomi, kata tampa neišsenkamu kovinių žinių šaltiniu, ir tampa įmanoma suprasti, kodėl senieji meistrai sakydavo, jog reikia viso gyvenimo, idant visiškai suprastum vieną kata.

12. Visi pritaikymo būdai privalo veikti realiose situacijose. Žvelgdami į pritaikymo būdus, užduokite sau šiuos klausimus: ar galėčiau taikyti šią techniką veikiamas nepaprasto streso? Ar ją paprasta naudoti, o gal reikia pernelyg gerų įgūdžių? Ar ji veiks prieš nebendradarbiaujantį ir greičiausiai fiziškai stipresnį užpuoliką? Ar pritaikymas išties praktiškas, o gal aš nusitvėriau pirmojo pritaikymo, kuris, mano manymu, tinka kata? Ar ši technika skirta naudoti prieš žiaurias netreniruotų žmonių atakas, ar prieš iš anksto sutartas karate technikas? Kata turėtų būti santykinai paprasta naudoti; pritaikymo būdai buvo taip sukurti. Jei jūsų sugalvotas pritaikymo būdas nėra praktiškas, pamirškit jį ir pradėkit iš naujo. Kiekvienam kata judesiui yra daug praktinių pritaikymo būdų, tik nesiliaukit ieškoję.

Naudokitės šio straipsnio gairėmis, kad neišklystumėte iš kelio, studijuodami savo kata. Pakankamai pastudijavę ir pasipraktikavę, galėsite efektyviai interpretuoti ir laisvai išreikšti kata sau unikaliu būdu. Ačiū, kad skyrėte laiko perskaityti šį straipsnį, ir linkiu kuo didžiausios sėkmės studijuojant.  

 

© http://www.iainabernethy.com

© iš anglų kalbos vertė Rasa Akstinienė (stripulis), 2010

Atnaujinta 2010 rugpjūčio 25, Trečiadienis. 01:02

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!