FightClub.lt - Hapkido istorija

Hapkido istorija Komentuoti

Korėjietiško Hap Ki Do („harmoningos (koordinuotos) energijos kelias“, toliau - HKD), kaip ir daugelio kovos menų, istorija yra pilna paslapčių ir prieštaringų nuomonių. Ar HKD yra vienas iš tradicinių korėjiecių kovos menų, pavaizduotų piešiniuose dar prieš du tūkstantmečius? O gal tai XX a. vid. meistro Choi, Yong Sool 1 (1904-1986) iš Japonijos parsivežta Daito-Ryu versija? Galų gale, vis dar keliamas klausimas, kas pirmasis išrado ir ėmė naudoti Hap Ki Do terminą - Choi ar vienas iš jo mokinių, Ji, Han Jae?

Iš pradžių ketinau apie abi HKD kilmės versijas surinkti kuo daugiau faktų, juos kaip įmanoma objektyviau išdėstyti, tuo būdu leisdamas patiems skaitytojams pasirinkti labiausiai tikėtiną. Renkant informaciją apie Choi, mirusį tik 1986m., didesnių problemų nekilo. Kai kurie jo mokinių ir jį pažinojusių pasisakymai yra prieštaringi, tačiau medžiagos tikrai netrūksta.


Bet bandant ištirti HKD korėjietiškų šaknų versiją, teko susidurti su rimtu medžiagos trūkumu. Peržiūrėjus virš 200-ų knygų apie Korėjos istoriją 2 aprašymų viešose Čikagos bibliotekose, neradau nieko, susijusio HKD!

Visų pirma, dauguma knygų yra korėjiečių kalba. Antra, knygose anglų kalba dažniausiai rašoma tik čia aktualia Korėjos karo tema. Keliose bendros Korėjos istorijos knygelėse neradau nieko apie kovos menus.

„Tradicinės korėjietiškos“ versijos atstovai 3 savo teoriją grindžia senovine Hwa Rang Do sistema („žydincio vyriškumo kelias“), minima Trijų Karalysčių epochos (670 m.) pabaigoje. Hwa Rang Do nebuvo vien tik kovos menas - labiau ištisas moralinis kodeksas ar net gyvenimo būdas, primenantis Japonijos samurajų tradicijas.

936m. Sila pakeičiama Koryu dinastija. Šis įvykis minimas kaip Hwa Rang Do pasitraukimo į šėšėlį ar net į pogrindį pradžia. Teigiama, jog įsivyravus taikai kovos menai pasitraukia į antrą planą, užleisdami vietą poezijai, muzikai, bei kitiems „švelnesniems“ menams. Kadangi Hwa Rang kariai pasižymėjo ne tik kariniais sugebėjimais, bet ir išprusimu filosofijoje, moksle bei menuose, jie lengvai įsilieja i naują, taikią visuomenę.

Kovos menai kaip karinio apmokymo dalis Korėjoje išsilaiko iki XIV a. pab., kai generolas Yi paima valdžią, ir Koryu pakeičia Taejo dinastija. Konfucionizmas tampa valstybine religija, ir budizmo bei kovos menų šalininkams nebelieka nieko kita, kaip slėptis nuošaliuose kalnų vienuolynuose.

Hwa Rang Do paslaptingai iškyla į paviršių tik ketvirtajame XX a. dešimtmetyje, kai du broliai – Lee, Joo Bang ir Lee, Joo Sang – tampa vieninteliais budistų vienuolio Suahm Dosa mokiniais. Suahm Dosa šeštajame dešimtmetyje Lee broliams leidžia atskleisti Hwa Rang Do visuomenei. Po jo mirties 1969 m. Lee, Joo Bang tampa 58-uoju Hwa Rang Do patriarchu.

Ši teorija, kitaip jos ir nesinorėtų pavadinti, kelia daug klausimų ir abejonių. Visų pirma, stebina tai, kad tokią kruviną ir pilną karų istoriją turėjusi šalis kaip Korėja ėmė ir atsisakė efektyvios kovos menų sistemos. Tiesą pasakius, į galvą neateina nei vienos panašiai pasielgusios šalies pavyzdys. Net ir paėmus tikrai taikų kaimyninės Japonijos istorinį Tokugavos (1600-1868) laikotarpį, pastebimas visai priešingas reiškinys. Kovos menai bei karių klasė (buke) ne tik išlieka svarbia visuomeninio gyvenimo dalimi, bet ir iškeliami į iki tol nematytas aukštumas!

Kelia abejonių ir teiginys, jog generolas Yi, pats valdžią paėmęs jėgos pagalba, atsisako Hwa Rang Do, kaip karinio apmokymo dalies...

Nesena Hwa Rang Do „atgimimo“ istorija irgi yra pilna neatsakytų klausimų. Net jei Hwa Rang Do penkis šimtus metų slaptai gyvavo budistų vienuolynuose, kodėl nėra išlikę bent kokių rašytinių šaltinių ne tik pačiuose vienuolynuose, bet ir tuometiniuose metraščiuose? Kodėl šį kovos meną buvo nuspręsta „išslaptinti“ būtent praeito amžiaus viduryje? Kodėl Hwa Rang Do atstovai nenori (negali?) atskleisti buvusių stiliaus patriarchų vardų?

Galų gale, nereikia pamiršti ir to fakto, kad, pasak vieno HKD meistro,  „Korėja visais amžiais buvo kaimyninių tautų (kinų, japonų, totorių-mongolų ir pan. – aut. past.) poligonas naujoms kovos technikoms bei ginklams išbandyti.“ Sunku patikėti, jog, esant tokiom sąlygom, šalyje galėtų ne tik atsirasti, bet ir šimtus metų egzistuoti tikrai autentiškas kovos menas.

Suprantamas kai kurių HKD atstovų, ypač korėjiečių, noras turėti kažką savo, nacionalinio ir nepakartojamo (reiktų paminėti ir Hwa Rang Do atstovų bandymus užpatentuoti (pasipelnyti?) stiliaus pavadinimą). Tačiau faktai verčia teigti, jog Hap Ki Do yra būtent Choi, Yong Sool kūrinys. Tam ir yra skirta likusi straipsnio dalis.

Choi, Yong Sool gimė 1904m. Korėjoje. 1912m. Choi įsūnija saldainių gamintojo šeima iš Japonijos, su kuria jis ir persikelia gyventi į Japoniją (Korėja tuo metu yra pilnai kontroliuojama Japonijos). Choi duodamas japoniškas vardas – Tatujutu Yoshida.

Jaunąjam Choi Japonijoje einasi sunkiai. Būdamas užsieniečiu ir prastai kalbėdamas japoniškai, Choi nuolat konfliktuoja su vietiniais vaikais. Mokykloje sekasi irgi prastai, Choi dažnai įsivelia į peštynes su klasiokais.

Tuo sunkiu Choi gyvenymo metu jis pradeda užsiiminėti Daito-Ryu Aiki-Jujutsu pas garsų tuometinį meistrą Takeda Sokaku (1860-1943) 4. Pats Choi pasakojo, jog jis ne tik studijavo, bet ir buvo įsūnytas Takedos Sokaku 5. Šis Choi teiginys iki šiol kelia didelių abejonių.

Kiek žinoma, nei pats Takeda, nei kiti jo šeimos nariai šio fakto niekada nepatvirtino. Kelia abejonių ir tai, jog toks žymus Japonijoje meistras būtų įsūnijęs ar net mokęs vargšą našlaitį iš okupuotos Korėjos. Nepadeda ir tai, jog, anot Choi, visi jo sertifikatai iš Takedos buvo pamesti grįžtant į Korėją. Labiau tikėtina, kad Choi ne tik treniravosi, bet ir dirbo pas Takedą, kaip teigia 1930-1940m. Japonijos imigracijos užrašai 6.

Takedai mirus 1943m., Choi grįžta į gimtinę. Korėjoje Choi irgi verčiasi sunkiai – jis bando sudurti galą su galu pardavinėdamas ryžių pyragėlius bei augindamas kiaules, kurias šerdavo iš šalia esančios alaus daryklos už dyką gaunamais, jau panaudotais gamyboje, grūdais. 1948 m. vasario 21 d., laukdamas eilėje prie grūdų, Choi įsivelia į muštynes.

Kovą stebi 24 metų amžiaus Suh, Bok Sup 7, vadovaujantis jo šeimai priklausančiai alaus daryklai. Pats turėdamas 1 dziudo daną, Suh nustemba pamatęs, kaip lengvai keturiasdešimtmetis Choi susidoroja su savo priešininkais. Jo akį patraukia ir „ypatinga (Choi) laikysena“, kurią jis teisingai palaiko nematytu kovos menu.

Susidomėjęs Suh liepia tarnui pakviesti Choi. Choi pirma atsisako, nes bijo prarasti savo vietą eilėje prie grūdų. Tik pažadėjus aukščiausios kokybės grūdų, Choi pakyla į Suh kabinetą. Po trumpo prisistatymo Suh pasako Choi, jog turi 1 dziudo daną, bet norėtų, kad Choi išmokytų savo meno, kas tai bebūtų. Pinigai nebus problema.

Kadangi šalia kabineto yra didžiulis kambarys, išklotas japoniškais dembliais, Suh paprašo Choi pademonstruoti keletą technikų. Žinodamas, kad Suh yra dziudoistas, Choi Suh pasiūlo išmėginti prieš jį bet kurį iš dziudo metimų. Gerbdamas Choi amžių, Suh dvejoja ir tik lengvai jį sugriebia. Be jokio įspėjimo visai netikėtai Choi atsako skausminga technika! Pyktelėjęs Suh šį kartą jau rimčiau vėl bando permesti Choi, bet ir vėl nesėkmingai.

Taip ir prasideda Suh ir Choi bendros treniruotės. Suh ne tik suteikia Choi patalpas, bet ir atsidėkoja pinigais bei maisto produktais. Choi pasako, jog Suh mokina senovinio japonų kovos meno Ya Wa Ra, kurio jis išmoko dar Japonijoje iš Daito Ryu meistro Takeda Sokaku.

1951m. vasario 12d. Suh ir Choi atveria pirmajį Korėjoje Hap Ki Do Dojangą 8, pavadintą Korėjietišku Yu Kwan Sool Hap Ki Dojangu 9. Taip jie pradėjo platinti Hap Ki Do. Anot Suh, vėlgi būtent jis su Choi 1958m. nusprendžia prie Hap Ki pridėti Do („kelias“).

Kita Hap Ki Do termino atsiradimo versija yra priskiriama meistrui Ji, Han Jae (1936-) 10. Ji treniravosi su Choi nuo 1949 iki 1956. Grįžęs į gimtajį Andongo miestą, Ji pradeda treniruotis pas daosą „Taoistą Lee“ (Ji savo mokytoją tik taip ir tevadina). Daosas Lee moko Ji daugiausia  meditacijos, korėjietiškos kojų technikos sistemos Taek-Kyun, Jang-Bong (šešių pėdų ilgio lazdos) ir Dan-Bong (trumpos lazdelės) technikų. Kita gi vienuolė, vadinama „Senele“, penkerius metus Ji moko dvasinės jėgos ugdymo ypatybių.

1957m. Ji, Han Jae atveria savo pirmojo dojango Moo Kwan duris, kuriame dėsto Yu Kwan Sool. 1958-1960m. laikotarpiu Ji sujungia iš Choi išmoktą Yu Kwan Sool su daoso Lee mokyta meditacija, Taek-Kyun ir ginklų technika, bei su „Senelės“ dvasinės jėgos ugdymo metodais. Naujai suformuotam kovos menui Ji pasirenka Hap Ki Do vardą, kuris imamas naudoti nuo 1959m.

Pirmoji versija atrodo labiau tikėtina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, Ji, Han Jae buvo Choi, Yong Sool mokiniu. Antra, jei tikėsime pirmuoju Choi mokiniu Suh, Bok Sup, būtent jis su Choi išrado ir pradėjo naudoti Hap Ki Do terminą metais anksčiau, nei Ji. Galų gale, Ji buvo tik 22-23 metų amžiaus tuo laikotarpiu.

Norėčiau pabrėžti, jog nepaisant to, kas sugalvojo Hap Ki Do vardą, jokiu būdu nemėginu sumenkinti meistro Ji, Han Jae vaidmens šio kovos meno istorijoje. Meistras Ji, Han Jae yra ne tik viena ryškiausių asmenybių HKD pasaulyje, bet ir šio meno pionierius bei propaguotojas tiek JAV, tiek visame Vakarų pasaulyje.

1974 m. Choi uždaro savo HKD mokyklą ir 1976 m. prisijungia prie savo ilgalaikio mokinio, meistro Lim, Hyun Su. Meistro Lim įkurtos Jung Ki Kwan mokyklos veikloje didis meistras Choi, Yong Sool ir dalyvauja iki pat savo mirties 1986 m.

HKD plėtrą nuo jo oficialaus atsiradimo 1958 m. iki šių dienų praleidau neatsitiktinai. Visų pirma, nesinorėjo kartoti taip dažnai kovos menų pasaulyje girdimos liūdnos istorijos. Dar meno įkūrėjui gyvam esant, imama abejoti stiliaus atsiradimo istorija, autentiškumu, ir pan. Auga ambicijos, garbės ir pelno noras. Nuo meistro atsiskiria mokiniai, sukuriamos konkuruojančios federacijos. Federacijos savo ruožtu pykstasi ne tik tarpusavyje, bet ir viduje. Toliau skaidomasi. Kovos menas atnešamas į kitas šalis, kur ta pati dainelė kartojasi iš pradžių…

Manau, kad panašios informacijos pateikimas nebūtų skaitytojams nei malonus, nei naudingas. Jei kas domisi kurios nors specifinės HKD federacijos istorija, tokią informaciją tikrai bus nesunku rasti - kad ir jų tinklapiuose.

Galų gale, ruošiu antrą straipsnį apie HKD, kuriame aptarsiu šio kovos meno principus, techinį arsenalą bei treniruočių metodiką. Tai iš dalies irgi turėtų kiek nušviesti skirtingų HKD meistrų ar federacijų pasirinktus kelius bei įnašą į šio kovos meno plėtrą.

Kuk Sool!

_______________

1 Korėjoje, kaip, beja, ir Kinijoje bei Japonijoje, yra priimta pirma rašyti (tarti) žmogaus pavardę, o tik po to vardą. Reikia pastebėti, jog spaudoje randama ir keletas kitų Choi vardų transkripcijos variantų. Kablelis po pavardės dedamas „anglosaksiška maniera“, siekiant pažymėti, kad pavardė (last name) eina pirmiau vardo (first name).

2 Puikus ne tik Korėjos, bet ir kitų Azijos šalių istorijos šaltinis Internete www.asianinfo.org

3 Plačiau apie šią versiją galima pasiskaityti www.hwarangdo.com

4 Jo mokinys taip pat buvo ir Aikido sukūrėjas Morihei Ueshiba (1883-1969). Beje, Ai Ki Do ir Hap Ki Do rašosi kinų rašmenimis idientiškai...

5 Be kitų šaltinių, Choi mokinys ir aštunto dano HKD meistras Maikas Volmeršauzeris (Mike Wollmershauser) mini tokį momentą (www.ahahapkido.usa , žr. interviu su meistru Suh, Bok Sup). Kai jis Choi parodė Takedos nuotrauką, pastarasis, tik žvilgtelėjęs, pasakė: „Tai mano pakaitinis (surrogate, angl.) tėvas.“ Tai ištaręs, Choi dar keletą minučių žiūrėjo į nuotrauką.

6 Plačiau žiūrėti The History of Hapkido by Scott Shaw.

7 Visą interviu su Suh galima rasti www.ahahapkido.com

8 Dojang – kovos menų treniruotėm skirta salė. (kor.)

9 Yu Kwon – “minkštas kumštis,” Sool – menas (kor.). Suh, Bok Sup minėtame interviu pastebi, jog pradžioje buvo naudojamas tik Yu Sool. Bet kadangi tai Korėjoje reiškė maždaug tą patį, kaip Judo Japonijoje, Choi nusprendė įterpti Kwon, tokiu būdu tikėdamasis išvengti nesusipratimų.

10 Plačiau žiūrėti www.sinmoohapkido.com

Atnaujinta 2011 rugsėjo 10, Šeštadienis. 20:38

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!