FightClub.lt - Kaip elgtis, norint būti užpultam

Kaip elgtis, norint būti užpultam (3)


 Jei žmonės nori taikos,

Jie turėtų baigti badytis adatomis vieni kitus,

Nes visa tai vėliau virsta į patrankų šūvius

                             Napoleonas Bonapartas

 

Yra toks žmogus Peyton Quinn. Jis veda Rocky Mountain Combat Application Training programą ir yra vienas adrenalino streso treniruočių programos pradininkų. Peyton yra grubiai tariant genijus, gyvenantis laukinėje gamtoje, netoli Kolorado Rocky Mountains. Kadangi kiekvienas į tam tikras temas žiūrime skirtingai, pokalbiai apie nusikaltimus, smurtą ir ko reikia išgyvenimui, su Peytonu užtrukdavo iki pirmųjų saulės spindulių. Šitie pokalbiai nebūdavo „Tu neteisus dėl šio punkto“. Jie nebūdavo ir „Taip, bet...“. Pokalbiai vystydavosi labiau „Taip, o be to...“ linkme.

Tačiau visgi yra labai didelis skirtumas tarp manęs ir Peytono. Šis skirtumas (cituojant Peytoną „tepadeda tau aukščiausias“) yra tas, kad Peytonas gali pasiimti itin sudėtingą ir detalią problemą ir sumažinti ją iki nesudėtingų ir aiškių teiginių, taip palengvindamas bendravimą.

Bet vien dėl to, kad jis geba tuos teiginius sudėti į konkrečius teiginius, tai nereiškia, kad jie yra paprasti.

Dalykas yra tas, kad būtų galima parašyti knygą kodėl jis yra teisus savo teiginiuose ir visu faktorius, kuriuos jo „paprasti“ teiginiai apima.

Tačiau tai yra minusas. Peytono galimybė susumuoti ir supaprastinti, palengviną suvokimą tik, jei supranti

 1. Temos sudėtingumą (tokiu atveju tai, ką jis pasako, yra puikus realybės atspindys)
 2. Kad jo apibendrinimas yra tiek įvadas, tiek funkcinės gairės kur toliau turėtų būti nukreiptas ateities tyrimas.

Jei to nesupranti, tuomet jo žinios yra tik dar vienas garsų kratinys. O problema su tokiais garsų rinkiniais yra ta, jog dezinformacija, kvailumas ir fantazavimas yra taip pat puikūs garsų kratiniai. Paprastai tokios nesąmonės itin apeliuoja neapsišvietusiems, neinformuotiems ir turintiems išankstinių nuostatų.

Štai yra gabaliukai geros ir paprastos informacijos, kuri gali ne tik išgelbėti gyvybę, tačiau ir padėti išvengti įvairių socialinių konfliktų.

Peytono faktai visiškai nepadės, jei

 1. Jei turi savo nuostatas ir savo konfliktų sprendimo išvadas
 2. Jei pasirenki jas ignoruoti, vaikantis ir tolinant savo nuostatas ar savo emocijas dėl asmeninės naudos
 3. Jei neturi bendro ribų supratimo
 4. Jei esi pernelyg apribojęs save į vieną socio-ekonominį lygmenį
 5. Jei turi neįiveikiamą teisumo nuostatą, manydamas, kad gali elgtis tam tikru būdu be jokių neigiamų pasekmių
 6. Jei leidi savo emocijoms užvaldyti veiksmus
 7. Jei tiki, kad turi dominuoti ar įbauginti savo potencialų oponentą
 8. Jei jauti, kad turi teisę nubausti kažką, kas išdrįso tave „iškviesti į dvikovą“
 9. Jei jauti, kad TURI „laimėti“
 10. j.Jei meluoji sau, siekdamas išsaugoti savo ego ir pasididžiavimą savim.

Čia išvardinti punktai yra dažniausiai pasitaikančios priežastys kodėl žmonės elgiasi ne taip, kaip pasakojama šiame straipsnyje. Taisyklės yra paprastos, bet jei negali sukontroliuoti savo emocingų beždžionėlės smegenų tas taisykles pažeisi kiekvieną sykį... su nuspėjamais iš to kylančiais situacijos rezultatais.

Absoliučiai blogiausias yra žmogus, kuris peržvelgęs penkis punktus, kuriais galima išvengti sumurti, pasako „ai jo, žinau“ ir toliau elgiasi po senovei. Tokie žmonės mano, kad jie daro kažką kito, bet iš tikrųjų tiesiog nepaiso šių taisyklių.

Visas šis straipsnis ir pasakojimas yra todėl, kad toliau seka glausta santrauka dalykų, kuriuos atlieka žmonės jei nori išprovokuoti ataką. Nebūtinai smurtas turi nutikti, jei ne šių taisyklių laužymas. Kai apie jas žinoma, galima paanalizuoti ir pastebėti kaip kiekvienoje situacijoje bręsta konfliktas ir praktiškai sekti laikrodį, nutuokiant kada įvyks smurto protrūkis.

Su tuo galvoje, štai yra penkios Peytono smurto priežastys.

 1. Neįžeidinėk priešininko
 2. Neprovokuok priešininko
 3. Negrasink priešininkui
 4. Neneik, kad tai vyksta
 5. Duok jam galimybę išnešti iš situacijos sveiką kailį.

Tad štai...

Esi konflikte, kuris galimai gali pasibaigti smurtu. Adrenalinas pumpuojasi, esi išsigandęs, sutrikęs ir piktas ir nori tiesiog, kad konfliktuojantis žmogus pasišalintų.

Bendru atveju žmonės tokiomis aplinkybėmis demonstruoja savo grėsmingumą. T.y. priešininkui parodoma, kad esi tikrai pernelyg didelis, pernelyg stiprus ir pernelyg blogiukas, kad su tavim bųtų galima nesiskaityti. Tačiau tas grėsmės demonstravimas taip pat yra veiksmas, tvirtinantis bei parodantis kitam asmeniui, kad tavo ketinimai yra rimti (pvz. aš TIKRAI panaudosiu savo jėgą, jei tavo elgesys nepasikeis).

Būtent šiuo atveju, kai demonstruojamas savo paties grėsmingumas, dažniausia pažeidžiamos išvardintos taisyklės. Pirmiausia pateikiamos taisyklės, o po to seka paaiškinimai, kodėl tai turėtų padėti jums išvengti savo dantų rinkimo nuo grindinio.

Neįžeidinėk priešininko

Sykį girdėjau tokią frazę, kad nemažai žmonių net nebūtų buvę atakuoti, jei būtų patį konfliktą prisiminę. Posakis yra „Žodis ‚debilas/gaidys/pyderas/ir t.t.‘ nėra tinkamas konflikto sprendimui“.

Galima pagalvoti, kad tai grėsmės demonstravimas, dėl kurios jis atsitrauks ar pasišalins, bet tai yra įžeidimas. Įžeidimas, į kurį smurtaujantis asmuo reaguos, kadangi tu tik ką peržengei ribą iš užsispyrimo į agresyvumą... be to, tu tik ką įsibrovei į jo erdvę. Tai pažeidimas, į kurį jis tikrai turės sureaguoti.

Problema ta, kad daugybė žmonių, mėginantys dominuoti situacijoje, nesupranta Alfa/Beta elgsenos arba kitaip tariant jėgos natūros. Todėl mėgindami pademonstruoti kokie jie drąsūs ir kaip tikrai nevertą jų atakuoti, jie nepalieka puolančiajam jokios kitos išeities, bet TIK atakuoti, tam, kad apsisaugotų patys.

Neprovokuok priešininko

Turbūt pats kvailiausias žodis visojem žemėje yra situacijoje, kai žmogus tau grasina ginklu, pasakyti „tu neišdrįsi“. (ypač tai gražiai skamba ispaniškai). Bet nesijuokite, taip tikrai nutinka.

Antrą vietą ir sidabro medalį gauna dabar jau mirusi aktorė Nicole du Fresne, kuri New Yorke plėšikams pasakė „Tai ką dabar darysi? Nušausi mus?“

Ramiai sėdint priešais kompiuterio ekraną, gali sau pasakyti „niekada nieko kvailesnio net nesugalvočiau pasakyti!“

Tačiau, kuomet esame padidėjusio adrenalino būsenoje ir mėginame trūks plyš atrasti efektyvų grėsmės demonstravimą tam, kad a) nuvyti tolyn didelį, blogą ir baisų asmenį... b) argumento viduryje įrodyti asmeniui, kad tu irgi turi labai rimtų ketinimų ir kad jo grėsmingumo demonstravimas tikrai tavęs niekaip nepaveiks ir tu neatsitrauksi, dėl to, kad tu esi teisus... LABAI LENGVA įsivelti į tokias muštynes.

Kai veikia emocijos, adrenalinas ir baimė, mes ne tai, kad esam tikrai durni, bet tiesiog mumyse įsijungia toks magiškasis mąstymas. Mes tikime „jei aš dabar padarysiu taip, tai jis padarys taip“. To pavyzdys gali būti „Jei aš jam parodysiu, kad jo visai nebijau, jis atsitrauks“. Deja, apart tų ribotų galimybių, kurias matome adrinalininėje emocinėje būsenoje, yra kur kas daugiau dalykų, kuriuos galima padaryti. Tame tarpe kad ir jūsų bežodis užpuolimas, kadangi jūs jį išprovokavote veiksmui ir tai tikrai būdinga tam tikriems asmenybės tipams.

Negrasink priešininkui

Iš tiesų Peytonas turėjo tik keturis punktus. Iki pasirodė, kad kai kuriems žmonėms atrodė keista mėginti patikėti, kad grasinimas „išspardyti šikną“ yra tam tikra provokacija. Tiems, kurie turi šiokį tokį gatvinio bendravimo užnugarį, ši mintis yra aiški be žodžių.

Tačiau po to, kai nemažai žmonių pradėjo rašyti ir skųstis, kad sistema iš tikrųjų neveikia, paklausinėjus kuris punktas būtent neveikia, Peytonas suprato, kad yra itin didelis skaičius žmonių, kuriems viskas turi būti pateikta paraidžiui.

O taip, kalbant apie paraidiškumą, pranešti užpuolikui, kad tuoj skambinsi į policiją, yra taip pat grasinimas.

Jei jau reikia skambinti policijai, slapta surinktas numeris su buvimo vieta ir užpuoliko aprašymu yra žymiai efektyvesnis.

Neneik, kad tai vyksta

Smurtas yra retenybė. Daugybė žmonių pragyvena visą gyvenimą taip niekada ir neįsivėlę į fizinę kovą. Net ir tiems žmonėms, kurių gyvenimo stilius yra susietas su smurtu ir smurtas yra gana dažnas dalykas, tai nevyksta 24/7. Žmonės pasiilsi nuo smurto, nes jiems reikia pavalgyt, pamiegoti ar ką nors atlikti kito.

Tačiau yra didžiulis skirtumas tarp šių dviejų gyvenimo būdų. Žmonės, gyvenantis aplinkoje, kur smurtas yra dažnas, iškart atpažįsta, kai tai vyksta ir atitinkamai reaguoja. Visi kiti prioritetai pasitrauka į šoną.

Pasakyti tai labai Zen, jie gyvena „šiuo momentu“.

Tuo tarpu žmonėms, kuriems smurtas „neegzistuoja“ ar jie apskritai nesimušė nuo pat vaikystės, yra didžiulis neigimo faktorius. Tai pasireiškia trimis būdais:

 1. Viską sukaustantis šokas ir pasimetimas „To negali būti! Smurtaujama tik prieš kitus žmonės, o ne prieš MANE!“
 2. Savęs tikinimas, kad asmuo nereaguos fiziškai į jų žodžius ar veiksmus ir toliau tęsiant padidintos rizikos elgseną.
 3. Taip pat jie gali švaistyti laiką, mėgindami surasti abiems pusėms priimtiną išeitį, kurioje nebūtų smurto.

Tai, kas buvo tik ką išsakyta, yra faktas, kad situacijos neigimas eis vienu iš trijų metodų. Pirmas, bus tiesiog sustingta. Antras, užsirausi tiesiai ant smūgio ar ginklo. Trečias, tave sumuš, kol tu mėginsi sugalvoti kokius nors būdus kaip išvengti tos muštynių situacijos.

Galite galvoti dabar o kaip visa tai prisideda prie atakos provokavimo. Pirmiausia, neigimas padrąsina užpuoliką, kuris pratęs smurtauti tam, kad gautų ko nori. Jis tam pasiruošęs, o tu ne. Bet priežastis, kodėl šis punktas yra įtrauktas į sąrašą, yra tas, kad didžioji dalis žmonių pasirinks 3 variantą kaip grėsmingumo vaizdavimą, kuris išsiverčia į įžeidimus ir provokacijas... Ups.

Suteik jam galimybę pasitraukti sveikam

Neįmanoma apsakyti kaip tai yra svarbu: leisk jam atsitraukti išdidžiai ar bent su išdidumo likučiais. Tai viena didžiausių klaidų, kurias daro žmonės. Blogiausia yra tai, kad iki nepažeidžiama ši taisyklė, smurto apskritai galėjo nebūti. Sunku ir suskaičiuoti kiek sykių užpuolikas sureagavo į efektyvų grėsmingumo demonstravimą ir nuspręsdavo tiesiog atsitraukti, kol įkvėptas sėkmės užpultasis nuspręsdavo pridėti pamokymą ar moralą. Tai ne galimybė ką nors pamokyti, tai nosies murkdymas į kito žmogaus klaidą.

(speciali pastaba moterims: vyrai ir moterys psichologiškai skirtingi. Viena didžiausių problemų yra ta, kad moterys yra žymiai agresyvesnės verbaliai negu vyrai, kuomet bręsta konfliktas. Tai, apie ką rašoma toliau, yra svarbus saugumo patarimas ir ne hiperbolė, nes daugybė moterų buvo sumuštos būtent dėl to. Įprastinis vyro elgesys žodiniame konflikte yra apsisukti ir nueiti. Paprastai tariant, jei vyras tai padarė, TU LAIMĖJAI! Leisk jam nueiti ir nesakyk nieko iki konfliktas nurims

To priežastis ir moterims tai sunku suprasti, kadangi taip jos kovoja tarpusavyje ir toks nuėjimas reiškia jis nusprendė palikti konfliktą ir netapti fiziškai agresyviu! Tai nereiškia emocinio peilio dūrio ir pabėgimo nesulaukus atsakymo. Jis mėgina išvengti smurto! Tai atpažįstama vyro elgsena periodui iki kol konfliktas nurims. Tai DIDŽIULIS lyčių skirtumas tarp vyrų ir moterų. Ir tai būtina žinoti, kad jis taip nesistengia moteris įžeisti.)

Taip pat būtina suprasti apie smurtaujančius žmones. Jie yra įkalinti pasaulyje, kuris visas sukasi aplink juos. Tai nereiškia, kad jie tiesiog egomaniakai, tačiau pasižymi ypatingai narcizišku požiūriu į pasaulį (klinikinis narcizizmas į tai įeina taip pat). Visa, ką mato vidutinis asmuo, yra smurtas. Kas nematoma, yra intensyvus šlykštėjimasis savimi, chroniškas pyktis, deformuotas suvokimas, baimė, paranoja, kaltinanti elgsena ir kiti demonai, kurie varo šiuos žmones į priekį. Ir priežastis kodėl to nesimato yra tai, jog arba šie simptomai yra paslėpti giliai tarp daugybės sluoksnių saviracionalizacijos, arba dėl to, kad iš esmės, žmonės yra pernelyg užimti, kad galėtų tai pamatyti.

Tai žinant, turėtų būti lengviau suprasti, kad tokioms asmenybėms „išvaizda“ yra net svarbesnė negu pats gyvenimas. Išvaizda tai nėra vien fizinė išorė. Kalbama apie tai, kaip žmogus atrodo kito žmogaus akyse. Tie kiti žmonės, bent jau agresyvaus žmogaus pasaulio suvokime, visuomet laukia pirmo silpnumo ženklo, kad galėtų pulti. Jei toks asmuo pademonstruoja silpnybę, jo sąmonėje, jis yra sekantis, kuris bus užpultas. Būtent dėl šios priežasties, tokie žmonės yra ypatingai jautrūs įžeidimams ir savo „išdidumo“ praradimui. Teisybė tokia, kad šios mintys ir šis pasaulėvaizdis, visuomet įjungtas ir veikia, nesvarbu ar jie tampa įvykio liudininkai, ar ne. Bet kuriuo atveju, jei jie dalyvauja konflikte, ši pasaulio supratimo programa tampa itin aktyvi. Tam tikrose gyvenimiškose situacijose, „žmogus, gaunantis pakankamai pagarbos“ yra pats sau svarbesnis negu visas jo gyvenimas.

Būtent tai yra priežastis, kad jei toks individas neturės šanso palikti konflikto išdidžiai, jo sąmonėje, tai tolygu, kad užpultasis nepaliko jokio kito kelio kaip tik jį atakuoti. Užpuoliko pasaulyje, jei jis paliks konfliktą „šliauždamas keturiomis“, tai tolygu jo gyvenimo pabaigai.

Taip pat tai tinkama ir ne tokiuose drastiškuose ratuose. Tikrai niekam nėra įdomu veltis į konfliktus, kuriuose jie galėtų prarasti gyvybę. Tiesa, tas pats tinkama ir kovoms, kuriose didelį rizika gauti sunkią traumą. Garbės išsaugojimas ir taip pasišalinimas iš konflikto, tai yra dar viena priežastis, dėl kurios galima NEKOVOTI. Tai esminis konflikto malšinimo elementas.

Ir jei nesijauti, kad galėtum ką nors paleisti iš konflikto ir atsitraukti, tuomet prašau neateiti verkiant, kai kas nors suvarys peilį tarp šonkaulių. Tokie žmonės kaip aprašyti čia, jie ne tik kovoja purvinai, jie tiesiog klastūnai.

Paprasta, bet veiksminga

Šios taisyklės yra pakankamai universalios. Išgirdę apie jas, profesionalai iš pasaulio, vienbalsiai sutiko, kad „imantis šių veiksmų, bus išprovokuota ataka“.

Nekalbama apie Daktaro laipsnius turinčius mokslininkus ar terapija užsiiminėjančius specialistus. Čia kalbame apie profesionalus, kurie reguliariai su tuo susiduria, ir reguliariai susiduria su smurtaujančiais individais. Kitais žodžiais, tai žmonės, kurie žino, kad jų veiksmai ar žodžiai, gali išprovokuoti arba užgesinti smurtu kvepiantį konfliktą. Kai profesionalai sutinka ties kažkuo, tai labai gerai. Vadinasi verta apie tai pamąstyti.

 

Šaltinis: http://www.nononsenseselfdefense.com/

Atnaujinta 2014 gruodžio 10, Trečiadienis. 21:01
Daugiau šioje kategorijoje: « Kaip sparinguotis gatvei

Komentarai   

0 #3 Tyree 2018-11-12 12:51
Hello. I see that you don't update your site too often.
I know that writing content is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you to create new
articles using existing content (from article directories or other pages from your niche)?
And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools

my webpage :: ErnieJuicy: https://JaninaWee.blogspot.com
Cituoti
0 #2 Malcolm 2018-05-15 07:31
I have checked your site and i have found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique
content, search for; SSundee advices unlimited content for your blog

Feel free to surf to my website; StaceyBold: https://KerrySee.wix.com
Cituoti
0 #1 Kassandra 2015-11-21 15:48
Proper from the get go, you will want to just remember to comprehend what your fellow wish to have from the relationship.


Review my webpage; reddit relationship advice long distance
(Christy: http://s3.amazonaws.com/romancedl/index/103.html)
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!