FightClub.lt - Forrest Griffin „Got Fight?: The 50 Zen Principles of Hand-to-Face Combat“ (IX)

Forrest Griffin „Got Fight?: The 50 Zen Principles of Hand-to-Face Combat“ (IX) (4)

Paskutinė ištraukų iš Forresto Griffino knygos dalis. 40 patarimų norintiems kovoti ar kovojantiems MMA.


STOVĖSENA

Kiekvienas kovos menas rekomenduoja skirtingas stovėsenas. Rekomendacijos paprastai yra paremtos tam tikro stiliaus tikslais bei taisyklėmis. Graikų-Romėnų imtynėse, tikslas yra pargriauti priešininką ant kilimo, tačiau kadangi taisyklės neleidžia sugriebti priešininko žemiau liemens, didžioji dalis technikos yra vykdoma iš klinčo. Todėl būtent tokia stovėsena yra tinkamiausia šiam stiliui. Laisvosiose imtynėse, tikslas yra parversti priešininką ant kilimo, tačiau taisyklės leidžia pulti į kojas, todėl žema stovėsena yra efektyviausia. Muay Thai tikslas yra pribaigti priešininką smūgiais. Todėl stovėsena privalo būti aukšta. Nors dviejų tos pačios disciplinos kovotojų stovėsena gali atrodyti skirtinga, jie abu seka tomis pačiomis rekomendacijomis. Ne išimtis ir MMA. Norint būti efektyviu sporte kur leidžiama imtyniauti bei smūgiuoti, stovėsena turi būti pritaikyta pagal taisykles. Ūgis, sudėjimas, silpnosios ir stipriosios pusės apspręs stovėsenos niuansus, bet visuotinai priimtų rekomendacijų laužymas atvers priešininkui krūvą galimybių kaip greičiau nugalėti.

PATARIMAS #1 PĖDOS PEČIŲ PLOTYJE

Stojant į kovos stovėseną, pėdos turi būti daugiau maždaug pečių plotyje. Be to, kad taip optimizuojamas balansas ir mobilumas, tuo pačiu tokia stovėsena suteikia stiprią bazę, ledžiančią efektyviai vykdyti puolamuosius ar gynybinius veiksmus.

PATARIMAS #2 TIESIAI IR KETURIASDEŠIMT PENKI

Pėdų pozicionavimas labai svarbus. Tam, kad būtų priimta tinkama stovėsena, priekinės kojos nykštys turi visuomet žiūrėti į priešininką, o atraminės kojos nykštys rodyti 45 laipsnių kampu į šoną. Taip pozicionuojant pėdas galima sprogti bet kuria kryptimi ir maksimizuoti puolamųjų bei gynybinių veiksmų arsenalą.

PATARIMAS #3 PĖDŲ PAGALVĖLĖS

Niekada nereikia stovėti pilna pėda. Jei kulnas atsiduria ant tatamio, iškreipiamas balansas, sumažėja galimybės greitai atakuoti ir žymiai sunkiau tampa išvengti priešininko atakų. Dėl šių priežasčių visuomet reikia balansuoti ant pėdų pagalvėlių.

PATARIMAS #4 KIEK SULENKTI KELIAI

Visuomet keliai turi būti šiek tiek sulenkti. Tas pats, kaip ir su stovėjimu ant pėdų pagalvėlių, sulenkti keliai leidžia pasinaudoti spyruoklės efektu ir suteikia šansą atakuoti ar apsiginti akimirksniu. Jei kojos per kelius ištiestos, prarandamas balansas, o kojos gali būti lengvai sužeistos ar sulaužytos smūgiais kojomis ar pargriaunant. Tačiau svarbu ir nesulenkti kelių per daug, nes tuomet taps sudėtinga smūgiuoti ar apsiginti nuo smūgių.

PATARIMAS #5 RANKOS AUKŠTYN

Tai yra svarbiausias iš visų šių patarimų. Laikant rankas akių lygyje, padaromas barjeras per kurį oponentas turi perkopti, norėdamas pasiekti veidą. Žinau ką galvojate – Forestai, tave tiek sykių mačiau rankomis, nuleistomis ties liemeniu, kad nebegaliu suskaičiuoti. Tas tiesa, bet aš gimiau bjaurus ir man visiškai nesvarbu ar kas nors susmūgiuos dar vieną man į veidą ar ne. Nemeluosiu – laikyti rankas pakeltas, kai esi išsekęs, gali būti labai sudėtinga. Gali atrodyti, kad laikai porą trisdešimties kilogramų svarmenų ant pečių. Jei visiškai nebeišeina laikyti pakeltų rankų, naudokite kojas – eikit ratu, atsitraukinėkit, nukratykite rankas. Bet įžengus atgal į smūgiavimo teritoriją, grąžinkite rankas ten, kur jos turi būti, nes tai yra jūsų grožio sargai.

PATARIMAS #6 RANKOS KIEK IŠTIESTOS

Be to, kad rankas reikia laikyti pakeltas, jos taip pat turi būti tinkamai ištiestos. Jei jos laikomos prie pat veido, gali būti sudėtinga įgyvendinti bet kokį bloką apart boksininkų užsidengimo, kuris nelabai veikia MMA dėl pirštinių dydžio. Jei rankos bus ištiestos pernelyg toli nuo kūno, gali būti sudėtinga smūgiuoti normalia jėga, nebent, aišku, esate ištobulinę Bruce Lee trijų centimetrų smūgį. (Visiems durniams, tai vadinama sarkazmu.) Tikslas yra surasti aukso viduriuką, iš kurio galima ir smūgiuoti ir efektyviai apsiginti nuo smūgių.

PATARIMAS #7 ALKŪNĖS PRIGLAUSTOS

Niekuomet neleiskite alkūnėms nutolti nuo šonų. Kai jos priglaustos, smūgio metu energija, iš pėdų bei klubų persiduoda rankomis ir į oponentą. Stovėsenoje, prispaudus prie kūno alkūnes, galima blokuoti smūgius, einančius į korpusą. Jei pamirštama ši kardinali taisyklė ir alkūnėms leidžiama plaikstytis į šonus, oponentas gali jas naudoti kaip svertus išbalansuoti jūsų kūnui ir pargriauti.

PATARIMAS #8 SMAKRAS IR PEČIAI ĮTRAUKTI

Ar kovojate stovėdami, ar ant nugaros, būtina laikyti palenktą smakrą. Jei esi vienas tų lopų, kuriam būtina žinoti priežastis, tai štai keletas: 1. Galva neatrodo kaip oro pripūstas kamuolys, besimaskatuojantis ant pagalio, o labiau pečių dalimi, dėl ko žandikaulis apsaugomas nuo išverčiančių iš klumpių oponento smūgių. 2. Jei priešininkas pakeltų tave nuo žemės ir permestų, palenktas ir įtrauktas smakras neleis nulūžti tam gražuoliui kaklui. 3. Kovojant nuo nugaros, priešininkas negali trankyti tavo galvos ant tatamio kaip krepšinio kamuolio ir tuo pačiu stipriai sužeisti (tarsi galvos trauma dar kuo nors pakenktų). Nors atsisakyti šio įpročio gali būti sudėtinga, yra palengvinančių priemonių. Treniruotės metu pasiimkite teniso kamuoliuką ir prispauskite smakru prie krūtinės dirbant su letenomis, smūgiuojant į bokso maišą ar lengvai sparinguojantis. Pirma kamuoliukas iškritinės kas kelias sekundes, bet su laiku smakras natūraliai liks įtrauktas. Jei ignoruosi šitą patarimą todėl, kad esi arogantiškas molis, laikantis pakeltą smakrą tarsi mėginantis pauostyti aukštesnio vyriškio šikną, nesitikėk, kad aplankysiu tave ligoninėje.

JUDĖJIMAS

Kai priešininkas atakuoja, judėjimas yra geriausia gynyba. Aišku, blokavimas taip pat efektyvus, bet kam rizikuoti galima trauma, kai galima tiesiog pasitraukti? Be to, kad išvengiama nebūtino susidūrimo, atakos išvengimas judesiu taip pat yra puikus būdas sutrikdyti oponento balansą. Jei jis tikisi savo energiją perduoti į taikinį ir nepataiko, jis dažnai praras balansą kojose, o čia galima greit pasinaudot jo sutrikusia pozocija. Judėjimas taip pat yra būtinas kiekvienai atakai. Be tinkamo darbo kojomis, niekuomet nepataikysi į nieką. Gi nenori būti tas lopas, kuris šaudo visokias įmantrias kombinacijas atsistojęs už penkių metrų nuo oponento. Be to, kad taip be reikalo išnaudojama energija, taip pat ir atrodai kaip atslikęs vaikas, kovojantis asmeninį gyvenimo mūšį su įsivaizduojama vėžliukų mutantų gauja. Toliau pateikiami keli patarimai apie darbą kojomis ir judėjimą, dėl ko taps į tave sunkiau pataikyt, smūgiai taps efektyvesni, o pargriovimų vengimas paprastesnis.

PATARIMAS #9 STOVĖSENA JUDESYJE

Kai judi narve ar ringe, visuomet būtina išlaikyti stovėseną. Jei per daug išsižergsi ar per stipriai pasilenksi į vieną ar kitą pusę, bazė ir balansas bus prarasti. Be to, kad tapsite pažeidžiamas priešininko atakoms, sudėtinga taps ir pačiam atakuoti ar kontraatakuoti. Nors stovėsenos išlaikymas judant ratu, puolant ar atsitraukiant pradžioje gali būti sudėtingas, visuomet yra būdų kaip patobulėti šioje srityje. Vienas tokių būdų – boksuojantis su šešėlių prisirišti pečių pločio ilgio virvę tarp čiurnų. Po kelių savaičių šitaip sportuojant, nustebsite kaip pagerėjo kojų darbas.

PATARIMAS #10 NIEKUOMET NESUKRYŽIUOK KOJŲ

Kaip taisyklė, niekuomet negalima sukryžiuoti kojų, nes taip prarandamas balansas. Tam, kad to neatsitiktų, visuomet pradėkite žingsnį ta koja, kuri yra artimesnė krypčiai, kuria norima judėti. Pvz. jei norite judėti į dešinę, pirmiau judėkite dešine koja ir tuomet pritraukite kairę koja ta pačia kryptimi, kad išlaikytumėte stovėseną. Tos pačios taisyklės taikomos judant į priekį, į kairę ar atgal. Vadovaujantis šia paprasta taisykle, niekuomet nekils kojų kryžiavimo problemų.

PATARIMAS #11 KAMPŲ KŪRIMAS

Kampų kūrimas darbu kojomis yra labai svarbus kovojimo aspektas. Kai stovite vienas prieš kitą su priešininku, susmūgiuoti ar mėginti pargriauti jį gali būti labai sudėtinga, nes jo gynybos linija yra tiesiai prieš jus. Smūgiuojant į veidą, jis smūgį nublokuos. Jei nersite pargriovimui, jis atmes dubenį atgal. Vietoj to, kad susidurtumėte su jo gynybine linija tiesiai, geriau ją apeiti. Tai gali būti padaroma kojų pagalba pakeitus savo lokaciją. Tikslas yra sukurti tokią akimirką, kai jūsų klubai atsisukę tiesiai į priešininką, o jo – ne. Prieš jam pasisukant ir atsistojant vėl vienam prieš kitą, galima jį užpulti iš naujo kampo. Kuo geresnis tapsite kurdamas dominuojančius kampus, tuo sėkmingesnė bus puolimo technika.

PATARIMAS #12 STANDARTAS VS SOUTHPAW

Kovojant su oponentu, kurio stovėsena priešinga, t.y. jis turi priešingą koją priekyje, tikslas yra pozicionuoti savo vedančią pėdą išorinėje jo vedančios pėdos pusėje. Pvz., jei jis stovi dešine koja priekyje, o jūs stovite kaire priekyje, pageidaujama pozicija yra kairę pėdą turėti išorinėje jo dešinės pusėje. Tai įgyvendinus, įgaunamas dominuojantis kampas, iš kurio geriau sėkmingai atakuoti.

PATARIMAS #13 DISTANCIJOS PAJUTIMAS

Puikiai smūgiuoti ir blokuoti nieko nereiškia be geros distancijos nuojautos. Tai nelengva išvystyti, ypač tiems vyrukams, kurie praleidžia visą laiką trankydami bokso maišą. Nesupraskite manęs neteisingai, dirbti su bokso maišu būtina ir tai tikrai labai pagelbsti tobulinant smūgius rankomis ar kojomis, bet abai mažai paruošia susidūrimui su gyvu oponentu, kuris žino kaip naudotis kojomis. Norint išvystyti distancijos pajautimą, būtina daug sparinguotis ir atidirbinėti smūgius kojomis su treniruočių partneriu. Vienas geras technikos atidirbimas yra stoti vienas prieš kitą su priešininku ir sekti jo judesius. Jei jis juda į priekį, judate atgal, jei jis juda į kairę, žengiate į dešinę. Pirmiausia be jokių smūgių. Vienintelis tikslas yra išlikti smūgiavimo teritorijoje atkartojant oponento judesius. Kai pramoksite, pridėkite lengvus smūgius. Su laiku, automatiškai reaguosite į oponento judesius, net kai sparingas vyks pilnu tempu. Kiekvienu kovos momentu žinosite ar esate smūgių ruože, ar ne, atitinkamai modifikuojant ir taikomą techniką.

PATARIMAS #14 NEJUDĖKITE Į JĖGĄ

Kai oponentas stovi kaire koja priekyje, jis galės žymiai stipriau smūgiuoti iš dešinės. Jo tiesus galinis bus žymiai stipresnis nei kairys džebas, o dešinys smūgis koja bus galingesnis negu kaire. Dėl tos priežasties nepatartina judėti į oponento stipriąją pusę, esant smūgiavimo ruože. Aišku, yra išimčių šiai taisyklei, bet pradedant, tai yra taisyklė, kuri neturėtų būti laužoma. Galima judėti ratu į priešininko stipriąją pusę, jei sukuriama pakankama distancija, bet jei neturite atstumo pojūčio, nemažai šansų, kad suvalgysite galingą smūgį. Taigi, apibendrinant, jei priešininko kairė koja priekyje, į ta pusę ir judėkite, o jei dešinė koja priekyje, judėkite į dešinę.

PATARIMAS #15 PIRMINIAI TAIKINIAI

Bet kurios kovos tikslas yra padaryti kuo daugiau žalos kiekvienu smūgiu. Tam, kad tai būtų įvykdoma, būtina žinoti, kokie yra optimalūs taikiniai, tačiau taip pat turiu pažymėti, kad tai, ką aprašau čia, yra tai, kas legalu MMA. Kalbant apie gatvės kovas, skobti priešininkui akis ar spardyti į kiaušus ne tik yra sąžininga, bet ir labai patartina.

ŽANDIKAULIS

Smūgis priešininkui į smakrą kumščiu ar blauzda, gali jį akimirksniu nokautuoti. Kaklas žiauriai sutampomas, dėl ko smegenys atsitranko į kaukolę ir priešininkas užmiega. Jei smūgis į smakrą yra pakankamai stiprus, kartais oponentui prasideda raumenų spazmai, dėl ko jo kojos ir rankos pradeda trūkčioti kaip dvesiančio tarakono. Taip pat kartais susmūgiavus gana stipriai, oponentas apsišika.

SMILKINYS
Priešininką išjungti galima stipriai susmūgiavus į smilkinį, bet dažniausia tai bus momentinis nokautas, apie kurį sakoma „mato žvaigždes“. Skirtumas tarp nokauto ir tokio momentinio nokauto, yra tas, kad iš šitų momentinių nokautų lengviau atsigaunama. Dėl to svarbu, kad toliau spardytumėt ir smūgiuotumėt savo priešininką iki kol  teisėjas ar policininkai jūsų neatplėš.

NOSIS
Sulaužyti priešininkui nosį yra nuostabu. Jo akys pavandenija, kraujas pradeda tekėti į gerklę, dėl to jis negali normaliai kvėpuoti. Nors po tokio smūgio paprastai nesibaigia kova, jis pavagia nemažą širdies darbo dalį ir todėl greičiau pavargsta, o be to, iškreipiama jo koncentracija, todėl jis tampa pažeidžiamas smūgiams. Taip pat kuriam laikui oponentas tampa bjauresnis nei jūs, todėl tai gerai.

INKSTAI IR KEPENYS
Smūgiai į šiuos gyvybiškai svarbius organus ne tik išmušia dvasią iš oponento, bet ir padovanoja jam staigų skausmo protrūkį, kuris liks su juo ilgai po kovos baigties. Norint susmūgiuoti į sritį, kurioje yra inkstai ir kepenys, taikykitės į minkštą vietą tarp šonkaulių ir klubų abiejose kūno pusėse. Geriausi smūgiai į tokias vietas yra besisukantys, tokie kaip Thai smūgiai kojomis ar kabliai.

SAULĖS REZGINYS
Saulės rezginys yra krūtinkaulio centre. Smūgiuojant į šią kūno vietą, priešininkas dažniausiai praras kvapą ir praktiškai nebesigins. Kartais galima susmūgiuoti taip, kad oponentas baigtų kovą, bet tai gana retas atvejis.

SĖDIMIEJI NERVAI
Sėdimieji nervai eina šlaunies šonu ir yra geriausiai pažeidžiami besisukančiu Thai smūgiu koja. Nors vienas smūgis į šią vietą ir nepadarys daug žalos, dešimt – padarys. Siekiant geriausių rezultatų, reikia taikyti į tą pačią priešininko vietą vėl ir vėl. Kovai besitęsiant, priešininkui bus vis sunkiau ir skausmingiau remtis ta koja. Tai ne tik apriboja jo puolamuosius veiksmus, bet taip pat ir perneša visą jo koncentraciją į sužeistą vietą, kas suteikia galimybių atsiskleisti kitais smūgiais, pvz. baladojant jam į veidą.


PATARIMAS #16 KONTAKTO TAŠKAI

Kai žmonės mušasi, didžiąją laiko dalį jie instinktyviai naudoja kumščius. Pirmiausia tai dėl to, kaip mes kontroliuojame rankas. Mes naudojame jas beveik viskam – rašymui, vairavimui, papų graibymui, ir, jūsų atveju, nežabotai masturbacijai. Nors kumščiai aišku yra puikus ginklas, jie gana lengvai sutrupa. Nesu tikras ar teko matyti statistiką, bet dažniausia trauma MMA yra lūžusios rankos. Smūgius rankomis lengva pamatyti oponentui, nes paprastai jie smūgiuojami iš akių lygio. Norint išvengti traumų ir tapti labiau nenuspėjamu kovotoju, svarbu išmokti naudoti kitus ginklus, kuriuos turi kūnas. Tačiau aišku su kiekvienu jų reikia pakankamai treniruoti ir tobulinti iki mėginant panaudoti kovoje. Jei antradienį išmokote Thai smūgį koja, ko gero jis nežibės jūsų veiksmų arsenale penktadienio kovoje. Kaip reikėjo metų, kad įgautumėte tinkamą rankų kontrolę, gali prireikti metų išmokti kaip tinkamai smūgiuoti kojomis, keliais ar alkūnėmis. Kaip ir viskas kovos menuose, tai užima laiko. Žemiau išvardinau pirminius ginklus, kurie legalūs MMA. Kai ištobulinsite jų panaudojimą, patariu pasimokyti kaip panaudoti antrinius ginklus kaip kad pečius, kurie gali būti panaudojami klinče ar delnus, kurie labai padės skeliant antausį kokiam mafijozui.

KUMŠTIS
Visuomet smūgiuokite antro ir trečio piršto krumpliais. Be to, kad apribosite žalą rankai, taip pat ir perduosite daugiau energijos iš savo rankos oponentui į veidą... Na, kitaip tariant, padarysite daugiau žalos.

DILBIS
Užsiimant viršutinę poziciją ant tatamio, dilbis gali būti naudojamas kaip girnos, sutraiškyti ir pertvarkyti srėbtuvę.

ALKŪNĖ
Alkūnė atveria daugiau žaizdų nei bet kuris kitas ginklas. Norint pasiekti geriausių rezultatų, smūgiuokite žemyn besileidžiančiu lanku oponentui į veidą. Jei jūsų tikslas yra pralieti kraują, užtenka susmūgiuoti oponentui į veidą alkūnės pačiu viršumi, o nedaryti stipraus smūgio.

KELIS
Kelis yra žmogaus taranas. Tinkamai panaudotas jis gali rimtai sužaloti oponento kojas, kūną, veidą ar kiaušus.

BLAUZDA
Smūgiuojant koja, nesmūgiuokite pėda. Reikia smūgiuoti blauzda. Taip ne tik bus padaroma daugiau žalos priešininkui, taip pat pats mažiau susižalosite, jei oponentas nuspręs atremti smūgį. Geriausia smūgiuoti vidine blauzdos dalimi, kur kaulas yra storiausias. Jei smūgiuosite išore, atsiranda rizika sužaloti raumens audinį, esantį kojos šone.

PĖDOS PAGALVĖLĖ
Darant tiesų smūgį koja, priešininkui galima susmūgiuoti arba pėdos pagalvėle, arba kulnu. Smūgiuojant pagalvėle, smūgis pasieks toliau, bet nebus toks stiprus

KULNAS
Kulnas yra naudojamas kaip ginklas, smūgiuojant priekinius smūgius, šoninius, galinius ar mindant savo priešininką. Norint padaryti daugiausia žalos, palenkite pėdą į viršų. Taip sumažėja ginklo paviršiaus plotas ir kulnas tampa smailiausias bei aštriausias.

PATARIMAS #17 LAIKO POJŪTIS

“Laiko pojūtis” yra gebėjimas numatyti ar nuspėti priešininko judesius. Tai laikoma jausmu, kadangi tai nėra kažkas, apie ką galvojama, o labiau reakcija. Jei priešininkas juda, negalvoji apie tą judesį, o tiesiog reaguoji į jį arba puldamas, arba gindamasis. Dažni sparingai padės išvystyti laiko pojūtį smūgiams stovint, tačiau taip pat svarbu yra išvystyti šį pajautimą ir kovai parteryje. Negalima forsuoti savo veiksmų priešininkui, nebent turite nežmoniškos jėgos. Tam, kad būtum efektyvus, reikia pasinaudoti priešininko judesiais ir reakcijomis į tavo judesius savo naudai, ir vienintelis būdas kaip tai galima atlikti, yra nutaikant teisingą momentą. Nesvarbu, jei žinai tik kelias kombinacijas, bet gerą laiko pojūtį, užlauši oponentą dažniau nei bet kas kitas, kuris žino visas technikas knygose, bet visiškai nejaučia kada ką pritaikyti. Nesakau, kad neturėtum koncentruotis ties darbu su technika, tiesiog jokiu būdu negalima ignoruoti laiko svarbos. Norint patobulėti šioje srityje, būtina sparinguotis ir atidirbinėti kombinacijas ant žemės kaip galima dažniau.

PATARIMAS #18 KOMBINACIJOS

Jei priešininkas yra patyręs kovotojas, vieno smūgio atakos paprastai neduos jokio apčiuopiamo rezultato. Norint būti efektyviu, būtina apjungti smūgius kartu, formuojant sklandžias kombinacijas. Tikslas yra padaryti taip, kad kiekvienas smūgis vestų į sekantį. Pvz. smūgiuojate džebu priešininkui į veidą, akimirkai jį apakinate, jis pakelia rankas gynybai. Tai puiki proga susmūgiuoti į korpusą. Stipriai susmūgiavus kita ranka į korpusą, oponentas praranda kvapą, linkteli į priekį, todėl tai puiki galimybė keliu smūgiuoti šiam į veidą. Stiprus smūgis keliu suglumins oponentą ir išves jį iš balanso, todėl tai puiki galymybė užbaigti kombinaciją pargriovimu. Smūgių serijos kaip ši, yra puikus būdas laikyti oponentą užsidarius gynyboje. Toks pat principas tinka ir kovai ant grindų. Pasigavus priešininko ranką ir mėginant padaryti kimura užlaužimą, dideli šansai, kad oponentas mėgins prieš šį užlaužimą apsiginti. Tačiau jo gynyba atveria šansus padaryti rankos užlaužimą priešingoje pusėje. Jei šis ginasi prieš rankos užlaužimą, galima staigiai persiorientuoti atgal į kimurą. Bet čia jau truputį nuskubėjau į priekį. Paprastai tariant, sukombinuojant užlaužimus ir smūgius kartu, lieka tik laiko klausimas, kada aplenksit oponentą.

PATARIMAS #19 BLEFAS

Blefo tikslas yra priversti oponentą patikėti, kad jį atakuoja. Tam naudojamos specialios technikos, tikintis jo atitinkamos reakcijos. Pvz. kiek linkteli tarsi šautum į kojas, mėgindamas jį pargriauti, tuo pačiu oponentas nuleidžia rankas, planuodamas gintis, tačiau vietoj puolimo į kojas, greit pakyli ir įvanoji į oponento neapsaugotą galvą dešiniu overhandu. Kitas pavyzdys yra smūgiuoti netikrą tiesų galinį, kad oponentas sureaguotų ir tada staigiai mesti priekinį kablį. Tikslas yra blefuoti tiek, kad oponentas sureaguotų, bet nepersistengti, kad nebūtų sugadinta po blefo sekanti ataka.

PATARIMAS #20 ŽEMAI-AUKŠTAI PRINCIPAS

Žemai-aukštai arba aukštai-žemai atakos principas yra dar vienas puikus būdas padidinti smūgių efektyvumą. Pvz. smūgiuojama koja į priešininko korpusą, nukreipiant jo dėmesio centrą žemyn ir iškart po jo smūgiuoti šiam į galvą. Veikia lygiai taip pat efektingai ir jei daroma atvirkščiai – smūgiuojama priešininkui į galvą, o po to seka smūgis koja į korpusą ar koja. Yra tiesiogine prasme tūkstančiai skirtingų žemai-aukštai ir aukštai-žemai kombinacijų, kurias galima apjungti ir aš tikrai patariu susirasti tokias, kurios tau pačiam geriausia tinka. Tai labai padidins sėkmingų smūgių skaičių.

PATARIMAS #21 SMŪGIAI KOJOMIS Į BESITRAUKIANTĮ OPONENTĄ

Smūgiai kojomis yra gana pavojingi MMA, kadangi atsidengi ir gali būti pargriautas. Dėl šios priežasties geriausia juos daryti, kai oponentas ne balanse arba traukiasi. Jei mėginsi atlikti spyrį oponentui į korpusą šiam stovint ar judant į priekį, jis ne tik galės puldamas į kojas išvesti iš balanso, bet pagauti koją ir numesti ant tatamio ar stipriai susmūgiuoti.

PATARIMAS #22 TEMPAS

Tempas arba ritmas yra dažnai nepastebimas, bet jis labai svarbus kovoje. Kai kurių kovos menų, tokių kaip Muay Thai, varžybos, vyksta skambant muzikai su vis garsėjančiais ritmais, kad būtų sukuriamas kovos tempas. Aišku tai nevyksta MMA, bet tai nereiškia, kad ritmas nėra svarbus. Darant kombinaciją, norisi sukurti tam tikrą tempą smūgiais. Kai oponentas prisitaiko prie ritmo, staiga jį pakeičiant, galima jį pagauti neapsisaugojusį. Pvz. daroma džebo-galinio tiesaus-kablio kombinacija iš trijų smūgių ritmo, po kurios seka trumpa pauzė ir žemas smūgis koja. Oponentui sėkmingai dirbant vienodame atakos ritme, pauzė jį suglumina ir atsiranda daugiau šansų sėkmingai susmūgiuoti. Ištobulinus specifines sekas, galima sėkmingiau susmūgiuoti ir kontraatakuoti priešininko smūgiams.

PATARIMAS #23 OPONENTO RITMO LAUŽYMAS

Kaip pats smūgiais sukuriate ritmą, tą patį daro ir oponentas. Norint neleisti jam daryti smūgį po smūgio ir mušti savo būgno, geriausia mėginti sulaužyti jo ritmą. Pvz., jei oponentas planuoja džebo-galinio tiesaus kombinaciją, kuri susideda iš dviejų smūgių, jo ritmą galima sulaužyti į džebą atsakant taip pat džebu. Smūgiuojant jam tarp ritmo dūžių ne tik neleidžia šiam paleisti galinio tiesaus, bet taip pat ir sulaužo ritmą ir jūs gaunate šansą pradėti trankyti savo būgną.

PATARIMAS #24 ATSAKYMAS Į OPONENTO SMŪGIUS

Kaip jau minėjau pradžioje apie judėjimą, visuomet reikėtų geriau išvengti oponento smūgių, o ne blokuoti. Nors blokai kartais veikia, vis tiek sugeriama didelė smūgio dalis, atsiranda rizika, kad oponento maža pirštinė apeis bloką ir susmūgiuos į kūną ar veidą, o taip pat tampi pažeidžiamas sekantiems smūgiams. Jei apsivynioji rankomis galvą ir tiesiog užsidengi, tik laiko klausimas iki kol kuris vienas smūgis baigsis ten kur reikia ir atjungs. Dėl tos priežasties, niekuomet neleiskite daugiau vieno smūgio be atsakymo. Jei blokuojate oponento smūgį, susmūgiuokite jam iki šis galės atlikti dar vieną.

PATARIMAS #25 KVĖPAVIMAS SMŪGIAMS

Smūgiuojant visuomet norisi greit iškvėpti orą. Tradiciniuose menuose tai vadinama kažkas panašaus į „savo chi išleidimą“. Aš visuomet galvojau, kad savo chi išleidžiame visiškai kitaip, tad aš tiesiog tokį pasakymą vadinsiu gudriu. Be to, kad tai maksimizuoja smūgio jėga, tai taip pat paruošia kūną kontrasmūgiams. Jei plaučiai pilni oro ir oponentas susmūgiuoja į krūtinę, galite prarasti amą, pradėti dusti ir apskritai nebenorėti kovoti. Norėdami atsikratyti oro laikymo plaučiuose įpročio, kaskart smūgiuojant į letenas ar spardant į padus, riktelėkit, drauge iškvėpdami oro. Aišku skambėsit kaip tie debilai, kurie mėgina atkreipti visų dėmesį sporto salėje į tai, kiek daug jie gali išstumti, bet atsidūrus ringe, tai pasiteisins.

PATARIMAS #26 STŪMIMAS IR TRAUKIMAS KLINČE

Įėjus į klinčą, visuomet galima sugeneruoti atsaką iš oponento arba jį stumiant, arba traukiant į save. Jei stumiate, jis beveik visada priešinsis traukdamas. Dėl to galima staigiai atlikti priekinį metimą arba pargriovimą. Jei traukiame, priešininkas beveik visuomet atsakys stūmimu, dėl to galima atlikti galinį metimą ar nugriovimą. Tačiau norint pasinaudoti bent vienu šiuo metodų, būtina išvystyti ypatingą priešininko veiksmų pajautimą. Tą sekundę, kai jis priešinasi traukimui arba stūmimui, būtina atleisti spaudimą ir įvykdyti ataką ta pačia kryptimi kaip ir jo priešinimasis. Jei laiko pojūtis blogas, oponentas atsistatys į balansą arba pats atakuos.

PATARIMAS #27 GRAIKAI, THAI IR FILIPINIEČIŲ BOKSAS

Yra trys pagrindinės klinčo pozicijos, svarbios kiekvienam MMA kovotojui – graikų klinčas, Muay Thai klinčas ir filipiniečių bokso klinčas. Graikų klinčas koncentruojasi ties viršutinio kūno kontrole ir leidžia atlikti tokius veiksmus kaip metimai ar užlaužimai bei pargriovimai. Muay Thai koncentruojasi ties galvos kontrole, taip išvedant oponentą iš pusiausvyros ir brutaliai smūgiuojant keliais ir alkūnėmis. Filipiniečių bokso klinče viena ranka priešininkas pagaunamas už kaklo, kol laisvąja smūgiuojama į veidą ir kūną. Norint efektyviai panaudoti kiekvieną klinčų, būtina išmokti ne tik kiekvieno jų pagrindus, bet ir juos derinti taip, kad būtų įmanomas sklandus perėjimas iš vieno į kitą.

PATARIMAS #28 VIDAUS KONTROLĖ

Nesvarbu kokį klinčą darote – graikų, Thai ar filipiniečių, visuomet rankas reikia laikyti viduje oponento rankų, nes taip įgaunama kontrolė. Dažnai tai sudėtinga užduotis. Jei oponentas yra patyręs kovotojas, jis taip pat mėgins užsiimti vidinę kontrolę. Kas laimės šį mūšį, tas galės padaryti daugiau žalos smūgiais ir atlikti efektyvesnius pargriovimus.

PATARIMAS #29 VISUOMET ANT ŠONO

Niekuomet negalima gulėti tiesiog ant nugaros, nes taip oponentas gali lengvai kontroliuoti jūsų kūną ir atlikti smūgius. Pasisukant ant šono sukuriama erdvė ir toje erdvėje galima judėti ir mėginti sukurti progas pabėgti iš paėmimo.

PATARIMAS #30 UŽLAUŽIMAS, NUMETIMAS ARBA ATSIKĖLIMAS

Kai esi strigęs ant nugaros su priešininku sau tarp kojų, galvoje turi būti tik trys dalykai – užlaužimas, nusimetimas arba nešdinimasis velniop iš situacijos. Jei guli ten ir galvoji, kad pamiršai pašerti šunį, tai daugmaž tomis mintimis tiesi greitkelį į savo šiknos atspardymą. Būtina prisiminti, kad MMA nėra graplingas – oponentas gali išdaužyti tave kaip obuolį. Todėl tai turėtų paskubinti ir priversti pasijudinti kuo greičiau pasiekti vieną iš trijų tikslų.

PATARIMAS #31 PADĖTIES KONTROLĖ

Kai priešininkas įsitaisęs ant tavęs tau gulint ant nugaros, jo tikslas - susikurti erdvės tarp savo ir tavo kūnų. Tas nėra gerai, nes jis įgauna atstumo, kurio jam reikia, kad atliktų stiprius smūgius arba mėgintų pereiti į labiau dominuojančią poziciją. Siekiant apriboti oponento atakos variantus, kaskart jam pakilus ir sukūrus tarpą, atsiradusią erdvę reikia eliminuoti. Tai gali būti atlikta dviem būdais – arba prisitraukiant jį prie saves, arba kylant kartu su juo.

PATARIMAS #32 SMAUGIMAS IŠ NUGAROS (REAR NAKED CHOKE)

Smaugimai yra kur kas pavojingesni nei sąnarių laužymas, nes smaugimo metu nutraukiamas kraujo tekėjimas į smegenis, dėl ko galima numirti, apsišikti arba abu. Norint apsaugoti kaklą, smakrą visuomet reikia būti prispaudus prie krūtinės. Jei kuriuo nors momentu priešininkas užima dominuojančią poziciją ar pradeda smaugimą, tučtuojau blokuokite jo smaugiančiąją ranką abiem savo rankomis ir nuplėškite ją tolyn nuo kaklo. Nedarykite klaidos ir nemėginkite keisti pozicijos neblokavę smaugimo, nes užteks kelių sekundžių, kad atsijungtumėte. Tik pašalinus ranką nuo kaklo galima koncentruotis į pozicijos gerinimą. Jei vaidmenys apsikeičia ir jūs esate oponento smaugimo pozicijoje, iškart eikite prie veiksmo užbaigimo. Jei oponento gynyba yra itin gera, vietoje to, kad mėgintumėte jį užrakinti smaugime, pereikite prie smūgių ar kito užlaužimo. Kai oponentas išsiblaško, grįžkite prie smaugimo.

PATARIMAS #33 NIEKUOMET NELEISKITE GALŪNĖMS TIESIOG TABALUOTI

Visuomet laikykite savo galūnes pritrauktas prie kūno. Jei įgausite blogą įprotį ir mėginsite pasiekti ištiestomis rankomis oponentą ar ištiesite kojas, suteikiate jam atvirą kvietimą perėjimui prie kojos ar rankos laužimo.

PATARIMAS #34 KŪNAS-KŪNAS-GALVA

Esant ant oponento, visuomet darykite kombinacijas, kurios atvertų kelią galingiems smūgiams. Puikus to pavyzdys yra kūnas-kūnas-galva kombinacija. Didžiąją laiko dalį oponentas bus pakeltomis rankomis, saugodamas savo galvą ir taip atsidengdamas šonkaulius. Gavęs kelis smūgius į korpusą, jis greičiausia nuleis alkūnes, kad apsisaugotų. Tuo momentu, kai jis nuleidžia rankas, atsiveria puiki proga atakuoti jo neapsaugotą galvą.

PATARIMAS #35 GYNYBOS APĖJIMAS

Kai esi apkabintas priešininko, niekuomet negulėk tiesiog ant jo viršaus. Ko gero sunkiai dirbai, kad jį pargriautum ir pasiektum šią poziciją ir tiesog sustoti ir nieko daugiau nedaryti, tik laukti kol teisėjas pakels, yra nedovanotina. Siekiant išvengti tokios baigties, blaškykite savo oponentą smūgiais ir mėginkite apeiti jo gynybą į labiau dominuojančią poziciją. Sėkmingai tai įvykdžius, ne tik gausite taškų iš teisėjų, bet ir atsidursite pozicijoje, iš kurios žymiai lengviau vykdyti užlaužimus ar sužaloti oponentą smūgiais.

PATARIMAS #36 MAŽOS IR DIDELĖS RIZIKOS TECHNIKOS

Mažos rizikos technikos yra paprastos. Kadangi jos susideda tik iš kelių žingsnių, oponentas turės mažiau laiko apsiginti. Didelės rizikos technika paprastai sudėtinga ir rėžianti akį, ir jei tokią mėginsi atlikti, bet nepasiseks, dažnai atsidursi pralaiminčiojo pozicijoje. Dėl tos priežasties didžioji dalis technikos, atliekamos narve, turi būti paprastos ir mažai rizikingos. Tačiau, jei priešininkas yra psichologiškai ir fiziškai sugniuždytas, o tavo tikslas yra laimėti nakties užlaužimą ar nokautą (dėl ko gali gauti tiek piniginį priedą, tiek atvirą pakvietimą kovai kitą dieną. Pergalė teisėjų sprendimu nieko negarantuoja), prašmatni technika gali praversti. Bet visuomet būtina klausti savęs ar sultis verta spausti.

PATARIMAS #37 ATSIPALAIDUOK
Ar smūgiuoji, ar esi parteryje, visuomet būk atsipalaidavęs. Kai esi įsitempęs, atakos tampa lėtesnės, greičiau pavargsti ir sulėtėja reakcija.

PATARIMAS #38 ATSTATOMASIS KVĖPAVIMAS

Esant pavargus ir išsekus, giliai įkvėpkite pro nosį ir iškvėpkite per burną. Taip pat geriau kvėpuoti į pilvą, o ne krūtinę, nes taip absorbuojama daugiau deguonies. Jei kvėpuojate kapotais oro gurkšniais, užtruks dvigubai ilgiau atsistatyti.

PATARIMAS #39 DIETA

Kaip nepiltum šūdų į savo automobilio benzino baką, taip nekimšk šūdo ir į save. Jei nori pasiekti geriausius rezultatus, turi pilti aukšto oktaninio skaičiaus benziną į savo sistemą. (jo, analogija visiškai nesąmoninga). Tam, kad suprastum kokį maistą įtraukti į savo dietą, o ko ne, nereikia būti smegenų chirurgu – liesa, švari mėsa ir daugybė vaisių bei daržovių. Tačiau aš šituo visai nesivadovauju. Taip yra todėl, kad mano genai kitokie. Mano kūnas geriausiai veikia, kai jį pripumpuoju sausainių, ledų ir cukraus vatos. Aš kaip elfas.

PATARIMAS #40 AUKSINĖ TAISYKLĖ

Prisimink, viskas galima, kas veikia. Jei kas nors sako, kad tavo technika šūdas, bet ji tau veikia, turėk ją savo arsenale ir naudokis ja. Tikslas yra ištobulinti savo paties kovojimo stilių.

Atnaujinta 2015 rugsėjo 15, Antradienis. 10:56

Komentarai   

0 #4 Tamie 2018-10-28 22:19
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your
traffic, you can earn extra bucks every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your
website

My web-site; BestHamish: https://CleverCleo.blogspot.com
Cituoti
0 #3 Marshall 2018-09-29 08:36
Hello. I see that you don't update your blog
too often. I know that writing posts is boring and time
consuming. But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using existing content (from article directories
or other blogs from your niche)? And it does it very well.
The new articles are unique and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools

Here is my blog MickiJuicy: https://IngridBad.blogspot.com
Cituoti
0 #2 Rickie 2018-08-10 12:23
Hi. I see that you don't update your site too often.
I know that writing articles is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using existing content (from
article directories or other websites from your niche)?
And it does it very well. The new articles are high
quality and pass the copyscape test. You should try miftolo's
tools

Feel free to surf to my blog post EdmundoJuicy: https://KristopherSee.wix.com
Cituoti
+6 #1 Lee Rimbas 2015-09-29 15:16
Na ir kodėl čia nėra laik'ų?!

Šauniai išversta, tekstą pavykę perteikti ta pačia dvasia, kaip ENG tekstas.
Spaudžiu dešinę ir dar kartą dėkoju.
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!