FightClub.lt - "Ar bus Šarkis pasaulio čempionu?"

"Ar bus Šarkis pasaulio čempionu?" (1)

Dar vienas senas geras straipsnis apie Juozą Žukauską–Šarkį. 1930 m. lapkričio 2 d. dienraštis "Diena". Kalba netaisyta.


Būsimasis pasaulio bokso čempionas Šarkis treniruotės metu Būsimasis pasaulio bokso čempionas Šarkis treniruotės metu

Šarkis — Amerikos čempionas. 4 prieš 1. Įgimtas kairiarankis. Dalyvavęs 43 rungtynėse. Garantavo 100.000 dolerių, Levinas, Kaplanas, Vulfas — prieš Šarkį. Kaplaną metė per lengvai. Šmelingas stengiasi būti kuo toliau nuo Šarkio. Čempionu bus geriausias kovotojas, o tokiu yra Šarkis. Labai myli žmoną, ir vaikučius.

Kai didelės liūtys sukliudė Šarkiui susitikti penkiolikos roundų kovoj su argentiniečiu Victorio Kompolo Yankee Stadiume (Stadionas be stogo, po atviru dangum) ryngtynes atidėjo iki 3 spalio. Spaudoj, pasidalinusioj į du liogeriu, vieni už Šarkį kiti prieš, kilo dar didesnė polemika tarp bokso autoritetų, ekspertų ir kitokio plauko žinovų. Karštieji amerikonai kaip ir prieš kiekvienas bokso rungtynes aistringai ėjo lažybų. Favoritu buvo Šarkis, už kurį statė 4 prieš 1. Šarkis sveria 200 svarų, o jo priešininkas 222 1/2 svarų. Victorio Kampolo milžiniško ūgio ir ilgų rankų boksininkas specialiai treniravęs savo kairę ranką tiksliems smūgiams. Juos tikėjosi prieš pastatyt Šarkio kairės rankos smūgiams, kuriais žaibo greitumu didžiausia jėga parbloškia stipriausius priešininkus.

Kampolo yra nugalėjęs ,,knickoutu" Tomą Heeney ir per 10 roundų supliekė Phill Scottą. Spaudos atstovams jis pareiškė kad tikisi kovą laimėti laike 2 roundų. 

Šarkis savo rėžtu pareiškė:

— Aš tikiu kad "knock-autu" nugalėsiu Victoris Kampolo per 5 roundus. Aš esu tikras, kad mano patyrimas ir žinojimas geriausių punktų „ringo žaidime" padės man Campolo parmušti ir privesti į tą padėtį kada aš užteiksiu jam galutiną smūgį. Kalbama kad argentinietis puikiai operuoja savo dešine ranka kirsdamas smūgius į kūną ir į galvą. Jo patarėjai jam pasakė, kad jeigu ijs savo ilgąja kaire ranka laikys mane toliau nuo savęs, galėsiąs dešine ranka mane nugalėti. Aš norėčiau rungtis tik kairėmis rankomis su Kampolo ar by kuo kitu. Nes aš esu tikras kairiarankis ir savo kairiąją dar išlavinau ilgų metų praktika. Lai jie mokina Campolo vartoti kairę ranką kaip tik nori, jis vistiek grįš į savo naturališką stilių kada aš jį sunkiai „spustelsiu". Max Šmelingas taipgi treniruodamasis buvo išlavinęs savo kairiąją specialiai rungtynėms su manim, bet tik pradėjus jam pulti aš bumptelėjau jam keletą kartų savo kairiąja ir jis bematant grįžo į savo įprastą stilių. Maksas tučtuojau suprato kad rungdamasis su manim kairėmis pralaimės" To dar nepakanka kad Campolo savo kairę treniravo po priežiūra Lou Finko kuris treniravo prieš didžiausias kovas Grena Tonney. Lou Finkas esą ir Campolą išmokęs kairios rankos paslapčių. Tai gal ir tiesa bet vargu ar aktyvioj kovoj Campola ją panaudos. Praktika geras dalykas, bet ji turi būti įgyta tikroj kovoj, o ne treniruojantis.

Taip sako Šarkis. O jis turi pamato taip pasakyti, nes jau kovojęs ringe apie 43 kartus. Dvylika iš šitų kovų jis laimėjo ,,knockautu". Dvidešimts kartų laimėjo punktais ir 3 kartus lygiomis. Pralaimėjo tik porą kartų. Kartą dėl Rojas ir antrą dėl Dempsey. Jis laimėjo tris kartus už neteisingus smūgius ir už tą pat pralošė vieną kartą Šmelingui.

Kampolo turėjo 16 kovų ir 11 iš jų buvo pergalės knokoutu. Pralaimėjo punktais 3 kartus ir kartą knockautu jį nugalėjo Monte Munn Buenos Airese.

Šarkio laurai, kaip matoma, yra daug žymesni už pastarojo. Nenuostabu tad kad rungtynių rengėjai garantavo Šarkiui 100.000 dolerių nežiūrint kiek jie turėtų pelno.

Šarkis turėjo incidentą su nepalankių jam laikraščių reporteriais. Pamakytas savo menadžierio Johny Buckely jis nesutiko leistis save fotografuoti. Tuomet „Daily Mirror" dienraščio redaktorius Izzy Kaplanas pradėjo perlaisvai elgtis vadindamas Šarkį dideliu lietuvišku „bonu". Įširdęs Šarkis nutvėrė Kaplaną viena ranka už pakarpos, iškėlė nuo grindų ir norėjo išmesti per langą, bet atbėgęs į kambarį komisionierius Muldun išgelbėjo žydelį ir liepė jam išsinešdinti.

— „Gaila, kad tas suskis neparagavo lietuviškos rankos spustelėjimo, — atsiduso Šarkis. O reikia pastebėti, kad „Daily Mirror", tai grynai žydų dienraštis ir jame Levinai, Kaplanai, Vulfai kasdien žnybia „lietuvį Šarkį", „Bostono lietuvių" „dičkį lietuvį" kiek tik įmanydami.

Bet didžiausias bokso autoritetas Hype Igol griežtai pareiškia: „Šarkis geriausias boksininkas visoj Amerikoj.

Šarkis — Amerikos čempionas, prašau to neužmiršti, sako jis Joe Jakobui, Šmelingo manedžieriui. Prašau neužmiršti kad Šarkis sviedė arti 300.000 dol. prieš Šmelingą, kad tik anas sutiktų revanšuotis. Jis kožną minutę pasiruošęs stoti kovon prieš laimėjusį čempiono titulą gulint parblokštu Šmelingą. Kožnas buvęs rungtynėse matė kad kova baigėsi atsitiktinu neteisingu smūgiu, kad Šmelingas buvo taip suplaktas jog vienintelis išsigelbėjimas jam ir teliko išlošti neteisingu smūgiu. Šarkis parbloškė kiekvieną, išskiriant Dempsey. Su Tunney jis niekad nesusitiko. Phill Scottą jis pavertė į kiaušinio lukštą.

Jūs laikote Šmelingą labai, labai toli, kiek tik galite nuo Šarkio ir jūs tai darote tik žinodami, kad kitą kartą susitikus Šarkis Šmelingą parblokš. Tik paskelbkite kad Max Šmeling gins savo „titulą" prieš Šarkį sekantį birželį ir pamatysite kiek daug amerikonišos publikos „dievina" Šarkį.

Prieš rungtynes su Kampolo gydytojai Šarkį apžiūrėjo ir pareiškė kad nėra jokios priežasties dėl kurios mūsų tautietis negalėtų atlaikyti kad ir geriausios savo gyvenime kovos. Kraujo spaudimas normalus ir širdies veikimas puikiausias. Jis tinka tikrai sunkiai kovai.

— Aš tikrai džiaugsiuosi kai baigsiu su rungtynėm — sako Šarkis, — aš mėgstu sėdėti namie dėl savo vaikų. Aš noriu tuoj po rungtynių važiuoti su savo žmona į Bostoną. Važiuosime kiaurą naktį ir anksti rytą būsime prie savo vaikelių.

Bet neteko jam Victorio Kampolo" nugalėti, nes rungtynės jau kartą atidėtos pagaliau visiškai iširo, nes finansiškai neapsimokėjo. Rengėjai grąžino Šarkiui 7.000 dolerių prisiruošimo išlaidų ir jis atsisakė nuo sutarties, kurioj jam garantavo už rungtynes 100.000 dolerių. Reikia manyti, kad sekančios rungtynės bus revanšinės tarp Šarkio ir Šmelingo, nes jos duos milžinišką pelną nes nepamirškit, kad Šarkis — Amerikos čempionas.

Atnaujinta 2012 balandžio 26, Ketvirtadienis. 21:56

Komentarai   

+4 #1 Matrica 2012-04-30 12:09
Labai geras straipsnis. Smagu paskaityti tokias iškasenas. Istorija.
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!