FightClub.lt - "Šarkius - Amerikos čempijonas"

"Šarkius - Amerikos čempijonas" (2)

Tęsiame smetoniškas bokso naujienas. 1929 m. rugsėjo 29 d. dienraštis "Diena" rašė – "Šarkius pirmasis kandidatas į pasaulinius bokso čempionus". Kalba netaisyta.


New Yorke, Jankes stadione, rugsėjo m. 26 d. lietuvis kumštininkas Sharke—Žukauskas 3 roundo 27 sekundėj technišku knockoutu nugalėjo pasaulinį lengvojo svorio čempioną ir kandidatą į pasaulinius sunkaus svorio čempionus boksininką Loughraną. Loughranas yra gana stiprus ir techniškai paruoštas kumštininkas ir abiems stojant į ringą žiūrovai nesitikėjo, kad Sharkey taip greit paguldys savo priešininką. Lažybose retai kur nusverdavo Sharkey pusė. Tos abejonės pasiekė ir patį Sharkey, todėl jis panaudodamas savo smarkųjį kumštį, tiek buvo įnišręs, kad Lougranui išvaduoti turėjo įsikišti ir referi.

Žiūrovai iškėlė Sharkey trukšmingiausias ovacijas, kokios dar nebuvo keliamos garsiesiems boksininkams. Šūkaudama ir sveikindama minia nusitraukė Sharkey nuo ringo ir su didžiausiu entuziazmu nešiojo po salę. Rungtynių žiūrėjo apie 50.000 žmonių, kurie rengėjams sumokėjo 350.000 dolerių. Beveik tiek pat dolerių buvo paleista lažyboms.


***

Toliau dar vienas straipsnelis apie garsųjį mūsų tautietį, skelbtas tame pačiame dienraštyje po poros mėnesių, 1929 m. lapkričio 10 d. – "Šarkius – Amerikos čempijonas. Rungtynių atgarsiai". 

Apie paskutines rungtynes, kurios suteikė mūsų garsiam tautiečiui J. Šarkiui, Amerikos bokso čempijono vardą amerikiečių laikraščiai tiekia tokių įdomių ir charakteringų smulkmenų:

Iš 13 New Yorke išeinančių laikraščių, 10 pergalę rungtynių, pranašavo — Loughranui. Tas rodo, kaip amerikonų spaudai galima patikėti.

Sharkis mėgsta melsvas kelnes, bet šį kartą komisija jam paskyrė juodas su raudonomis juostomis. Sharkey protestavo, bet nieko nepadarė. Gydytojai, kurie abu boksininku apžiurėjo, rado abu sveiku ir geram stovy, Sharkey, sakoma, kraujo spaudimas buvo šiek tiek pakilęs, bet tai dėl susijaudinimo prieš rungtynes.

Antro raundo pabaigoje Sharkey paleido tokį pat dešinį kirtį, kuris paguldė Loughraną trečiam, bet nepataikė.

Sharkey tikrai kai mažas vaikas džiaugėsi savo pergale, šokinėjo, sveikinosi, juokomis „boksavo" savo menadžerį ir trenerius, Apsivilkdamas drapanomis, jis pareiškė, tikrai gailįs Loughrano ir nenorėtų tokius smūgius dalinti kas vakarą.

Loughrano veidas nebuvo gražus, pasakoja „Daily News" reporteris, po kumštynių. Nosis išrodė, it bulvė, akys buvo pilnos ašarų, o žandikauliai atsikišę.

„Tokio smūgio Sharkey nėra parodęs New Yorkui nuo vakaro, kada paguldė Maloney", taip sprendžia „Ėvening Graphic" dienraštukas. „Kur tas Schmelingas?" Sharkey sušukęs, kada įžengęs į kambarį apsivilkti.

James Jennings, kitas aukščiau minėto dienraštuko reporteris, pasakoja, Scharkey šitaip išsireiškęs: ,,Aš atlikau savo pareigas Amerikos laivyne ir esu čia gimęs amerikonas, bet šį vakarą tai buvo pirmusyk kaip Joe Humphries mane perstatė kaip kumštininką iš Bostono, o ne kaip lietuvį. Nors aš tiek pat savo kilme didžiuojuosi, kaip Tommy Loughran savo airiškumu, visi manė aš iš proto išėjęs, kai sutikau pasimatyti su Tamu ringėje".

Loughran, pasirodo pirm rungtynių su Sharkey, turėjęs 121 rungtynes ir visas laimėjo. Tai pirmas nuotykis keturių metų bėgy, kad jis pralaimi. Loughran boksavosi su Tunney, Carpentier, Risko, Greb ir Delaney, bet nei vienas to jam nepadarė, ką Sharkey.

Sharkey dabar mano praleisti keletą dienų savo žmonos tėvų farmoje, New Hampshire valstijoj. Jis ten medžios po miškus. Gruodžio mėnesį su žmona išvyks į Floridą, prisipratinti prie tenykščio klimato ir ruoštis prie kumštynių vasario mėnesį.

Nuo 1924 metų Sharkey turėjo 42 rungtynes. Jis paguldė 12 priešų, laimėjo — 20, pralošė penkiems, ir buvo paguldytas dviejų. Dvi kumštynės išėjo lygiomis.

Per tris metus Sharkey iš bokso gavo $750,000, Už rungtynes su Hoffmanu gavo $4,000; už nugalėjimą juoduko Wills, $13,000; M. Tigue, $30,000; Maloney — S49,000;už kumštynes su Dempsey $21000; su Heeney $50,000; su Risko $35,000; su Delaney $21,000 su De Kuh. $8,300; su Christner $27,000; su Striblingu — $100,000.

Kur dabar Sharkey stovi? Į tai atsako „New York Times", kurio reporteris Dawson sako:

„Jei yra žmogus, tinkamesnis nešiot sunkaus svorio vainiką, tai jis turės nugalėti šitą stiprų buvusį jurininką, nes šiandie Sharkey yra Amerikos čempionas, pilnai atatikdamas N. Y. valstijos Atletinės komisijos nario Muldoon pareiškimui, jog tas, kuris šį vakarą taps nugalėtoju, bus pripažintas, kaip Amerikos čempionas".

 


Atnaujinta 2012 balandžio 27, Penktadienis. 08:04

Komentarai   

0 #2 Bravo 2015-04-11 10:13
Puikus straipsnis besidomintiems bokso istorija!
Cituoti
+1 #1 asas 2012-04-27 16:15
Loughran prieš pralaimėdamas Šarkiui nemažai kovų iš eilės buvo laimėjęs, bet ne 121. Čia tuometiniai žurnalistai bileką parašė. Skaičius apie 25-30 turėtų būti. Bet tai buvo didelė staigmena.

Laukiam daugiau tokių straipsnių!
Cituoti

Komentuoti

Perspėjame, jog už komentarų turinį atsako komentatoriai įstatymuose numatyta tvarka.


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Naujausi komentarai

Populiariausia per mėnesį

Draugai

smauglys jb dubuklis jb
asia jb produktaisportui jb
dojo jb plungesriteris jb
budora jb boksopasaulis jb
pantera jb grappling jb
   

Hostingas Serveriai.lt

Atsiųsk naujieną!